Brandbrief

Onderwijsraad: pak lerarentekort voortvarender aan

Het kabinet moet meer doen om het lerarentekort tegen te gaan. Een landelijke taskforce is nodig om „het nijpende probleem van de lerarentekorten op te lossen”, schrijft de Onderwijsraad maandag in een brandbrief aan de ministers van Onderwijs. De huidige „versnipperde” maatregelen hebben volgens de raad onvoldoende effect. Volgens de raad is het lerarentekort „urgent” en „nijpend”, met grote consequenties. Zo vallen lessen uit, staan onbevoegde of onbekwame docenten voor de klas, worden groepen samengevoegd en leidt het tekort tot een hoge werkdruk. Hiermee komt de „continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs in gevaar”, waarschuwt de raad. (NRC)