Onderwijsraad eist taskforce tegen lerarentekorten

De genomen maatregelen hebben onvoldoende effect om het lerarentekort tegen te gaan, schrijft de Onderwijsraad in een brandbrief.

Leraren protesteren in het Zuiderpark tegen te hoge werkdruk. Ook zijn ze ontevreden over hun lage salaris.
Leraren protesteren in het Zuiderpark tegen te hoge werkdruk. Ook zijn ze ontevreden over hun lage salaris. Foto Bas Czerwinski/ANP

De regering moet meer doen om het lerarentekort tegen te gaan. Een landelijke taskforce is nodig om “het nijpende probleem van de lerarentekorten op te lossen”, schrijft de Onderwijsraad maandag in een brandbrief aan de ministers van Onderwijs.

Volgens de raad is het lerarentekort “urgent” en “nijpend”, met grote consequenties. Zo vallen lessen uit, staan onbevoegde of onbekwame docenten voor de klas, worden groepen samengevoegd en leidt het tekort tot een hoge werkdruk. Hiermee komt de “continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs in gevaar”, waarschuwt de raad.

In februari legde de griepgolf het lerarentekort al bloot: Ict’ers en gepensioneerden voor de klas

Vorig jaar trok de regering al 1,9 miljard euro extra uit om de problemen in het onderwijs tegen te gaan. Maar de maatregelen die zijn genomen hebben volgens de raad onvoldoende effect. De huidige aanpak is “versnipperd” en daarom adviseert de raad een taskforce die voor een “integrale en coherente” aanpak moet zorgen.

Tekorten

Het tekort aan leraren loopt de komende jaren waarschijnlijk verder op. In het basisonderwijs verwacht de sector in 2022 een tekort van ruim 4.100 fte. Dit jaar is het aantal vacatures in het basisonderwijs al gestegen met 37 procent ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. Ook worden openstaande vacatures minder snel vervuld. In het voortgezet onderwijs is de situatie volgens de Onderwijsraad vooral ernstig bij bepaalde vakken, zoals natuurkunde, scheikunde en wiskunde.

Lees meer over de kritiek op de plannen van Rutte III: ‘Lerarentekort’ is nergens genoemd en dat is tekenend

Oorzaak

Het tekort hangt samen met een imagoprobleem. “Het maatschappelijk aanzien van de leraar in het primair en voortgezet onderwijs is achteruitgegaan,” schrijft de raad. Ook de loopbaanmogelijkheden, werkdruk en beloningsstructuren spelen een rol. De Onderwijsraad brengt dit najaar een langetermijnadvies uit om de tekorten op te lossen.