Opinie

Groepsdruk

Op mijn scholengemeenschap geef ik naast het vak filosofie ook Big History. Daarin komen alle wetenschappen aan bod, waaronder psychologie. Voor vandaag hadden de leerlingen huiswerk over groepsdruk en conformeren. Voor een vraag moesten de leerlingen het begrip diffusion of responsibility uitleggen aan de hand van een eigen voorbeeld. Bij de bespreking bleef het akelig stil, ze hadden hun huiswerk duidelijk niet gemaakt. Totdat een van de leerlingen de stilte doorbrak: „Ik ging ervan uit dat anderen wel met het antwoord zouden komen!”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Ikjes (max. 120 wdn) insturen via ik@nrc.nl