Salzgewinnungsgesellschaft Westfalen

‘Verbazing alom’ over vergunning om zout te mogen winnen in Enschede

De gemeente Enschede is volkomen verrast door de vergunning (concessie) die het ministerie van Economische Zaken in 2014 blijkt te hebben verleend aan het Duitse Salzgewinnungsgesellschaft Westfalen (SGW) voor de winning van zout in Enschede. „Er heerst verbazing alom”, zegt wethouder Hans van Agteren (Milieu).

De plannen kwamen aan het licht toen SGW in april een e-mail stuurde met het verzoek een meetnet te mogen aanleggen in het grensgebied wegens mogelijke bodemdaling door de zoutwinning van SGW vlak over de grens.

Van Agteren: „In een bijzin meldde SGW dat er een winningsvergunning is voor Enschede. Wij vielen bijkans van onze stoel.”

In Enschede ontstond in 2014 onrust over het vullen van lege ondergrondse zoutcavernes met dieselolie voor de nationale reservevoorraad. Die onrust werd gevoed door een ernstige olielekkage van SGW net over de grens, met verontreiniging van bodem en water tot gevolg.

De afgelopen jaren speelde ook de discussie over het verstevigen van instabiele cavernes door AkzoNobel met giftig vliegas. Verder kampt deze zoutproducent uit Hengelo met lekkages in het winningsgebied tussen Enschede en Hengelo.

Daarom was er vaak contact tussen gemeente, provincie Overijssel en het ministerie van Economische Zaken. „Des te verbazingwekkender dat nooit iemand iets heeft gezegd over deze concessie”, reageert D66-raadslid Vic van Dijk die in het winningsgebied van AkzoNobel woont. „Het is bizar.”

Formeel hoefde het ministerie Enschede in 2014 niet in te lichten. Sinds de nieuwe Mijnbouwwet (1 januari 2017) moet wel advies worden gevraagd aan gemeenten. „Een concessie geeft nog niet meteen het recht op winning, daar zijn ook andere stappen voor nodig”, zegt een woordvoerder van het ministerie. „Volgens de nieuwe wet heeft de gemeente daarin wel een rol.”

D66 heeft Kamervragen gesteld.