Willen we meer of minder kabinetsplannetjes?

De Haagse Stemming Vandaag debatteert de Tweede Kamer over eenverdieners. Schrijf je in om deze politieke nieuwsbrief per mail te ontvangen.

Het blijft plannetjes regenen in Den Haag, maar bewindslieden stemmen niet altijd goed af waar en wanneer ze die bij journalisten insteken. De Tweede Kamer wil graag af van het gas - en heeft eindelijk een nieuwe griffier.

PLANNETJE IX: Het jongste door het kabinet gepresenteerde plan - van Kajsa Ollongren dit keer - is weer heel erg in samenspraak met ‘de sector’. Het doel van de zogeheten Woonagenda is concreet: de komende zes jaar moeten jaarlijks gemiddeld 75.000 huizen en appartementen gebouwd worden om de krapte op de woningmarkt aan te pakken. En inhoudelijk zijn alle betrokken partijen het zeer eens. Maar details over de uitwerking en haalbaarheid ontbreken (waar zagen we dat eerder?), mede omdat er met de sector nog een ander akkoord gesloten moet worden over sociale huur. Het verduurzamen en aardgasvrij maken van het woningaanbod is bovendien afhankelijk van een nog te sluiten Klimaatakkoord. Bestaande huizen energieneutraal maken zou 25.000 euro per stuk kosten.

Plannetje I revisited: Uit medische hoek komt kritiek op het plan om regeldruk tegen te gaan dat zorgmannen De Jonge, Bruins en Blokhuis gisteren gezamenlijk presenteerden. Juist de beroepsverenigingen en medici die met het ministerie hebben meegedacht, noemen de opzet “niet concreet genoeg” en “te vrijblijvend”. De Haagse redactie van de Volkskrant kreeg opmerkelijke kritiek na de primeur. Bewindslieden bleken ontstemd dat hun zorgplannetje op dezelfde dag in de krant stond als het plannetje waarmee het kabinet problematische schulden wil tegengaan. Niet alleen het concretiseren, ook het insteken van beleid is nog voor verbetering vatbaar.

RETROSPECT: Terugkijken doen politici minder graag dan plannen maken, dus het Verantwoordingsdebat gisteren was weinig spannend. Ondanks de nieuwe maatstaf dat niet alleen harde cijfers maar ook geluk meetelt, ging de voornaamste discussie over elkaar tegensprekende koopkrachttabellen.

GASLOOS BINNENHOF: De Kamer debatteerde gisteren ook over de eigen verbouwing. Niemand wil van 2020 tot 2025 weg van het Binnenhof, maar betonrot, lekkages en brandgevaarlijke situaties maken een grootschalige en dure (500 miljoen euro) renovatie noodzakelijk. Linkse fracties willen dat staatssecretaris Raymond Knops ervoor zorgt dat de Kamer in 2025 al volledig van het gas af is. Maar die ambitie stuit op weerstand van de rechtse fracties, die vooral willen dat het project binnen het budget en op tijd worden afgerond. Knops komt na de zomer met een uitgewerkt plan. “We gaan doen wat nodig is, maar niet meer dan dat.”

KAMERSOAP: De vorige griffier van de Tweede Kamer stapte bijna een jaar geleden op na ruzie met Kamervoorzitter Khadija Arib. Gisteren werd haar opvolgster bekendgemaakt. Arib ziet “uit naar een plezierige samenwerking” met Simone Roos, nu ambtenaar bij Binnenlandse Zaken. De griffier zit bij debatten naast de voorzitter en geeft leiding aan de honderden ambtenaren in de Kamer. Het hoofd constitutioneel proces dat vorig jaar in april vertrok - om dezelfde reden - is niet vervangen.

WAT WIJ VOLGEN: De Kamer debatteert vandaag over het stokpaardje van de SGP, de zwaarbelaste ‘eenverdiener’. Ook de christelijke partijen die nu in het kabinet zitten, vonden het eerder oneerlijk dat huishoudens met één kostwinner 13 procent meer belasting betalen.

QUOTE VAN DE DAG:

“Als je er nu mee bezig bent, zal het echt niet zo zijn dat op 26 mei de autoriteit op de stoep staat bij een voetbalclub. Als grote bedrijven er met de pet naar gooien en jouw of mijn gegevens op straat liggen, dan heb je echt een probleem.”

Justitieminister Sander Dekker wil coulant zijn voor kleine bedrijven en organisaties die er niet in slagen zich meteen aan de nieuwe privacywet te houden. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft overigens ook geen budget om de wet te handhaven.