Brieven

Brieven 24/5/2018

Voltooid leven

Zelf je dood bepalen

Door te spreken over voltooid leven en zelfdoding wordt er naar mijn mening voorbij gegaan aan het feit dat de mens sterfelijk is. De dood is helaas geen tragisch ongeval maar een zekerheid voor ieder van ons. Soms komt dat moment te vroeg en had het tijdelijk voorkomen kunnen worden. Maar het moment komt. Onverbiddelijk.

De vraag die gesteld moet worden is of wij daar individuele verantwoordelijkheid voor mogen krijgen. Zelf het moment, de plaats en het middel kiezen om die stap te zetten. Niet omdat we ons leven voltooid vinden. Of omdat we ondraaglijk lijden of eenzaam zijn. Maar omdat we ons bewust zijn van het feit dat ons leven nu eenmaal eindig is. Omdat we het sterven niet lijdzaam willen ondergaan maar zelf actief en waardig die stap willen zetten.

Jordan Peterson

Geen chauvinist pig

In zijn column zet Tom-Jan Meeus de Canadese professor Jordan Peterson weg als een male chauvinist pig die terug wil naar de negentiende eeuw (Nieuw rechts en de gekooide vrouwtjes, 22/5). De bron is een interview met Peterson in The New York Times. Getriggerd door het verhaal van Meeus heb ik de Amerikaanse krant erbij gepakt. Wat blijkt, het gaat niet om een interview maar om een soort bewerking van gesprekken met Peterson waarbij de schrijfster opmerkingen van Peterson noemt en interpreteert. Met name bij dat laatste druipt de vooringenomenheid ervan af.

Nu heb ik me een beetje in de standpunten van Peterson verdiept en op basis daarvan weet ik dat noch de auteur in The New York Times, noch Meeus de man recht doet. Peterson gelooft in natuurlijke hiërarchieën, natuurlijke verschillen tussen man en vrouw en heeft een groot geloof in de eigen verantwoordelijkheid. Ook gelooft hij niet in gelijke uitkomsten, wel in gelijke kansen. Dat maakt hem kennelijk in sommige kringen verdacht maar voor mij is hij een noodzakelijk tegenwicht tegen de doorgeslagen cultuuractivisten.