Groningen op ramkoers met Wiebes om bevingsschade

De Haagse Stemming Vandaag houdt de Tweede Kamer het Verantwoordingsdebat over 2017. Schrijf je in om deze politieke nieuwsbrief per mail te ontvangen.

Het overleg tussen Wiebes en Groningen over de bevingsschade zit klem. Het regent weer plannen, plannetjes en adviezen in Den Haag. Al blinken die niet uit in concrete toezeggingen van betrokken bewindspersonen.

BEVINGSSCHADERUZIE: Begin dit jaar beloofden Eric Wiebes, de Nederlandse Aardolie Maatschappij en Shell plechtig en invoelend echt voor de bevingsschade van Groningers te zullen betalen. Vier maanden later meldt commissaris van de koning René Paas aan het Dagblad van het Noorden dat het overleg daarover is vastgelopen: “Omdat de minister geen duimbreed wilde wijken over de 1.588 woningen die in onze ogen moeten worden versterkt. (…) De minister kan zijn zin doordrijven, maar het moet glashelder zijn dat wij niet achter zijn besluit staan.”

PLANNETJE I: Wie bij bewindslieden informeert waarom de Tweede Kamer - laat staan de Eerste Kamer, die over een jaar herkozen wordt - nog nauwelijks concrete plannen van Rutte III heeft kunnen behandelen, krijgt te horen dat dit “geen wetgevingskabinet” is. (Al is de lijst met wetgeving waar we op wachten vrij behoorlijk.) Maar plannen zijn er te over. Vandaag presenteren de drie mannen op Zorg in de Volkskrant hun pleidooi tegen regeldruk. Een plan dat ‘minister van’ Hugo de Jonge al ettelijke malen herverpakt heeft, maar nu deelt de ijdele vicepremier de schijnwerpers. Wat mogen we van de drie verwachten rond het schrappen van regels? Blokhuis: “Onze rol is redelijk beperkt: wij roepen de mensen bij elkaar, monitoren de voortgang en zorgen dat het programma van de grond komt.” Bruins: “Het is altijd een kwestie van een actieve houding van onze kant. Het is een olifant die we in hapjes eten.” De Jonge: “Het moet gewoon minder.”

Plannetje II: In dezelfde krant lanceert het kabinet een ‘offensief’ om problematische schulden tegen te gaan. Met een speciale schuldenrechter, een incassoregister en vrouwenbeleid moet worden voorkomen dat mensen met schulden daar steeds verder in wegzakken. “Veel is nog niet uitgewerkt. Het zijn vooral onderzoekjes en voornemens. Dit is geen revolutionair plan”, aldus één van de journalisten die het manifest Schuldenvrij initieerde.

Plannetje III: Minister Sander Dekker kan de Jehova’s Getuigen niet dwingen onafhankelijk onderzoek te laten doen na beschuldigingen van kindermisbruik. Hij kan, en wil, alleen nagaan of het mogelijk en wenselijk is om de aangifteplicht te verruimen bij gevallen van seksueel misbruik bij kinderen. Slachtoffers meldden zich wel bij Trouw.

Plannetje IV & V: Het belangrijkste nieuws is niet dát de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur aanraadt om een spitsheffing (of dalkorting) in te voeren om wegen en spoorlijnen tijdens topdrukte te ontlasten, maar hoe kalmpjes De Telegraaf dit nieuws bekopt. “Meer nodig dan asfalt”, meldt de krant die eerder fanatiek campagne voerde om de ‘heilige koe’ tegen kilometerheffingen te beschermen. “Kamer: ingrijpen bij krakersparadijs Amsterdam” is meer wat we gewend zijn.

Plannetje VI: Het Centraal Planbureau stelt in Trouw voor toegelaten asielzoekers heel anders over Nederland te verdelen. In plaats van per gemeente naar rato van inwoners, zoals nu gebeurt, zouden meer statushouders terecht moeten komen op plekken waar de werkgelegenheid hoog is. In het regeerakkoord stond al: “De overheid houdt bij de plaatsing van kansrijke asielzoekers rekening met hun werkkwalificaties en het lokale baanaanbod.” De status van dat voornemen is onbekend.

Plannetje VII: De oppositie wil ook wat. Oud-minister Lilianne Ploumen wil dat defensie middels een quotum een minimaal aantal vrouwen in dienst neemt en bevordert. Op dit moment is zo’n 14 procent van het aantal militairen vrouw. In de hogere rangen loopt dat percentage snel terug tot enkele cijfers. Ploumen noemt het in De Telegraaf logisch, maar voor defensie niet realistisch, dat de man-vrouw-verhoudingen 50-50 zijn.

Plannetje VIII: Morgen is de helft van de zes weken-termijn voor het ophalen van handtekeningen voor een donorreferendum verstreken (we zijn benieuwd naar de tussenstand #GeenStijl). In een evaluatie van het laatste referendum schrijft de Kiesraad dat de stembussen, vanwege het handmatig tellen, een uurtje eerder dicht zouden moeten. Ook wil de raad dat niet alleen mensen met een fysieke handicap, maar ook kiezers met een verstandelijke beperking hulp kunnen krijgen bij het invullen van het stembiljet.

GEEN PLANNETJE: De verkiezing van president Nicolás Maduro in Venezuela kan weinig goeds betekenen voor de migrantenstroom in de regio. Maar Stef Blok heeft aangekondigd dat vluchtelingen niet via de koninkrijkseilanden voor de Venezolaanse kust naar Nederland kunnen komen. Wat er wel moet gebeuren met mensen die naar Aruba of Curaçao zijn gevlucht, blijft onduidelijk. De felle kritiek van de Arubaanse premier in NRC vorige week, heeft zij alweer afgezwakt en vindt in de Tweede Kamer weinig gehoor.

QUOTE VAN DE DAG:

“Als mensen niet met ons willen praten maar wel voor iedere camera (op)duiken is dat wel een ingewikkelde situatie. (…) Sorry, daar kan ik niks mee.”

SP-voorzitter Ron Meyer is bij EenVandaag niet erg bereid tot zelfreflectie na het opstappen van drie raadsleden in Venray.