Aanmaning nooit ontvangen

De man was in 2004 failliet verklaard, maar de afhandeling van het faillissement duurde tot begin 2016. Na een aantal jaren in Afrika te hebben gewoond, keerden de man en zijn gezin in 2011 weer terug naar Nederland. In 2014 verrichte hij coachingswerkzaamheden.

De belastinginspecteur stuurde de man – via de curator – een brief om aangifte inkomensbelasting te doen over 2014. Een herinnering volgde, maar de man deed geen aangifte. Ook niet toen de Belastingdienst een aanmaningsbrief stuurde naar het adres waar de vrouw van de man – en niet de man zelf – ingeschreven stond. Daarop stelde de fiscus de aangifte zelf op en gaf de man bovendien boetes voor het opzettelijk niet-doen van aangifte. De man, die zegt de brieven van de Belastingdienst niet te hebben ontvangen, stapte naar de rechtbank.

Daar ving de man bot, waarop hij in hoger beroep ging. Het Hof in Leeuwarden is van mening dat de man „zelf de uitnodiging tot het doen van aangifte moet hebben ontvangen, wil hem het persoonlijke verwijt gemaakt worden, dat hij opzettelijk geen aangifte heeft gedaan”. En de belastinginspecteur kan onvoldoende aannemelijk maken dat de man de brieven persoonlijk heeft ontvangen, meent het hof. De boetes komen te vervallen.

Zie www.rechtspraak.nl Zie www.rechtspraak.nl ECLI:NL:GHARL:2018:4411