Wolf vestigt zich mogelijk definitief in Midden-Drenthe

Sinds eind maart werden in de regio meerdere waarnemingen gedaan, onderzocht . Als de wolf zes maanden hier blijft, beschouwt het dier het gebied als zijn territorium.

Het zou om deze wolf gaan, die begin mei werd waargenomen in Midden-Drenthe.
Het zou om deze wolf gaan, die begin mei werd waargenomen in Midden-Drenthe. Foto Staatsbosbeheer

Er bestaat volgens Staatsbosbeheer een kans dat een wolf zich definitief vestigt in Drenthe. Sinds eind maart is meerdere keren melding gemaakt van een wolf in natuurgebieden in de omgeving van Midden-Drenthe, maar of het om een en hetzelfde dier gaat staat nog niet vast.

Staatsbosbeheer heeft camera’s geplaatst die moeten vaststellen of het om dezelfde wolf gaat. Ook wordt na elke waarneming in het gebied gezocht naar keutels en aangevreten reeënkadavers, waaruit dna-materiaal kan worden verzameld. Als een wolf langer dan een half jaar in een zeker gebied blijft, beschouwt het dat als zijn territorium.

Luister ook naar deze aflevering van onze wetenschapspodcast Onbehaarde Apen, over de komst van de wolf naar Nederland.
U kunt zich ook abonneren via iTunes, Stitcher, Spotify of RSS.

Volgens wolvendeskundige Aaldrik Pot van Staatsbosbeheer duiden de meldingen erop dat het hier niet gaat om een zwervende wolf, zoals de wolf die in 2015 in Friesland werd gezien. Dat dier werd uiteindelijk in Duitsland doodgereden.

“Die kunnen makkelijk veertig tot vijftig kilometer per dag afleggen. In Midden-Drenthe zijn de waarnemingen van fietsers en wandelaars in hetzelfde gebied - dat evengoed nog steeds tientallen duizenden hectares groot is.”

De laatste waarnemingen waren volgens Pot van het afgelopen weekend.

Drentenaren hoeven zich volgens de wolvendeskundige geen zorgen te maken om de mogelijke nieuwe provinciegenoot. “Van de afgelopen tientallen jaren is het niet bekend dat wolven mensen aanvielen. Het zijn schuwe dieren die zeker als ze een territorium afbakenen zich niet al te veel willen laten zien.”

Wolven eten vooral reeën en herten. “Daar zijn er in Nederland genoeg van”, aldus Pot. Schapenhouders maken ook geregeld melding van doodgebeten vee. Zij worden via een fonds gecompenseerd dat door de provincies is opgezet.

In mei werd in Midden-Drenthe een wolf vastgelegd op beeld

Bedreigingen: de auto en verstoring

Zelfs al vestigt de wolf zich hier definitief, dan kan het dier volgens Pot alsnog besluiten om verder te trekken als het hem te druk wordt. “De vraag is of het dier een rustige plek kan vinden om een hol te maken, waar eventueel jongen kunnen worden grootgebracht.”

Een ander probleem is het drukke wegennet in Nederland. De afgelopen jaren werden meerdere wolven aangereden en dood langs de weg gevonden. “De grote vraag is of onze infrastructuur niet te fijnmazig is voor een wolf. Dat zullen we moeten afwachten.”

Staatsbosbeheer heeft het bekendgemaakte waarnemingsgebied bewust ruim gehouden, om te voorkomen dat spoorzoekers achter het dier aan gaan.