Opinie

Examen

In het wekelijkse huis-aan-huiskrantje van onze gemeente heeft de burgemeester een vaste column.

Daarin schrijft hij over de dingen die hem bezighouden en waarbij hij zich betrokken voelt: het mooie voorjaar, het groen in onze gemeente. In de juiste sfeer sluit hij de column af: „Tot slot wens ik alle eindexamenkandidaten heel veel succes met de laatste lootjes.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl