Ecologie

Australische buurvogeltjes van verwante soorten blijken elkaars bondgenoten

Verschillende soorten zangvogels in Australië zouden mogelijk een pact met elkaar hebben gesloten. Het prachtelfje en het bont elfje gaan samen op jacht naar rupsen.

Prachtelfje.
Prachtelfje. Foto Allison Johnson

Samenwerken met een andere soort kan handig zijn voor vogels: je nest bouwen naast een grotere buurvogel die vijanden op afstand houdt, in gemengd gezelschap op voedseljacht gaan... Zulke soortoverschrijdende bondgenootschappen zijn niet uitzonderlijk. Wél opvallend is het als een vogel van de ene soort een pact sluit met een individuele vogel van een andere soort. En dat is precies wat enkele zangvogels in Australië doen, schrijven Amerikaanse biologen deze week in Behavioral Ecology.

Het prachtelfje (Malurus splendens) en het bont elfje (Malurus lamberti) hebben naast een intens blauwe kop ook allebei een voorliefde voor eucalyptuskreupelbossen. En dus overlappen hun territoria regelmatig. De twee soorten lijken zodanig op elkaar dat de onderzoekers vermoedden dat ze elkaar als concurrent zouden zien. Maar mannetjeselfjes die een territorium delen blijken elkaar juist te helpen: ze zoeken samen naar voedsel, vliegen samen op, verdedigen samen hun leefgebied tegen indringers. Mannetjeselfjes die verderop leven worden onherroepelijk verjaagd.

Bont elfje. Foto Allison Johnson

De biologen namen zanggeluiden op, en speelden die vervolgens via speakers af op een afstand van 30 meter van drieëntwintig elfjes. Elk mannetje kreeg vier geluiden te horen: de zang van een ‘medebewoner’ (dus een elfje dat hetzelfde territorium had), de zang van een buurelfje (met een aangrenzend maar niet overlappend territorium), de zang van een onbekend elfje (van minstens vijf territoria verderop) en de zang van een roodkapvliegenvanger (een niet-gerelateerde soort). Op de zang van medebewoners reageerden ze in het geheel niet. Daaruit maakten de onderzoekers op dat ze die medebewoners niet als concurrentie zien.