Volksgezondheid

Commissie start rechtszaak tegen landen met vuile lucht

De Europese Commissie begint een rechtszaak tegen zes EU-lidstaten omdat ze niet voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit. Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben te veel stikstofdioxiden in de lucht, Hongarije, Italië en Roemenië te veel fijnstof. De zes landen moeten zich verantwoorden voor het Europees Hof voor Justitie. Dat de lidstaten hun burgers blootstellen aan vervuilde lucht is volgens de EU ernstig. Volgens het Europees Milieuagentschap sterven jaarlijks 400.000 EU-burgers vroegtijdig als gevolg van luchtvervuiling.

De Europese norm voor stikstofdioxide is 40 microgram per kubieke meter. In de in 2016 gecontroleerde zones in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werden waarden gevonden tot respectievelijk 82, 96 en 102 microgram stikstofdioxide, vooral in de grote steden. De 102 microgram werd in Londen geconstateerd.

In januari kondigde de commissie al aan strenger op te treden tegen lidstaten die de normen niet halen. Toen belegde de Maltese EU-commissaris voor Milieu Karmenu Vella een top met negen milieuministers om tot een oplossing te komen voor de slechte luchtkwaliteit in de lidstaten. Een gang naar de rechter stelde hij toen nog even uit, omdat uitspraken jaren op zich kunnen laten wachten. (NRC)