PVV’er Markuszower geschorst als bestuurslid orthodox-joodse gemeenschap

Machtsstrijd Het Tweede Kamerlid moet opstappen vanwege „een jarenlang patroon van belediging, denigrerende uitlatingen en dreigende taal”.

Gidi Markuszower van de PVV tijdens het wekelijkse vragenuurtje voor de leden van de nieuwe Tweede Kamer.
Gidi Markuszower van de PVV tijdens het wekelijkse vragenuurtje voor de leden van de nieuwe Tweede Kamer. Foto Martijn Beekman/ANP

Tweede Kamerlid Gidi Markuszower van de PVV is onlangs geschorst als bestuurslid van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) wegens een „jarenlang patroon van belediging, denigrerende uitlatingen en dreigende taal”. Dat blijkt de notulen van de vergadering van het algemeen bestuur van het NIK, waarin de schorsing werd uitgesproken. Het NIK is het koepelorgaan van de orthodox-joodse gemeenschap in Nederland.

De koepel van joodse regionale gemeenschappen, het IPOR waarvan Markuszower een afgevaardigde is, vocht de schorsing vrijdag tevergeefs aan in een kort geding bij de rechter. Dat bevestigt de advocaat van het NIK, Teunis van Kooten.

„Ik heb mij zeker wel eens scherp uitgelaten, maar nog nooit iets gezegd waar ik mij voor schaam”, zegt Markuszower in een reactie. Zijn schorsing noemt hij „een poging mij monddood te maken in de machtstrijd binnen de gemeenschap die nu gaande is”. Markuszower: „Overigens is de kwestie volstrekt onbelangrijk.”

Niet onomstreden

Het besluit Markuszower te schorsen is binnen de orthodox-joodse gemeenschap niet onomstreden. In het algemeen bestuur van het NIK stemde niemand tegen de schorsing, maar een deel van het dagelijks bestuur van het NIK erkende de schorsing niet – net als het IPOR.

Het rumoer rondom Markuszower vindt plaats tegen de achtergrond van diepe conflicten binnen de orthodox-joods gemeenschap, die regelmatig tot persoonlijke aanvallen over en weer leiden. De soms provocatieve optredens van Markuszower stuitten binnen onderdelen van de gemeenschap op verzet – net als zijn rol bij de PVV.

Binnen het NIK woedt intussen een machtsstrijd. Die heeft onder meer te maken met historische frictie tussen de Amsterdamse afdeling en joodse gemeenschappen in de ‘provincie’, vertegenwoordigd door het IPOR. Op dit moment dreigt de benoeming van een nieuw algemeen bestuur in een crisis te ontaarden omdat de regionale vertegenwoordigers niet reglementair zouden zijn verkozen.

Lees ook het profiel van Gidi Markuszower, een vertrouweling van Geert Wilders.

Het PVV-Kamerlid kwam eerder in opspraak. In 2010 trok Markuszower zich terug van de kandidatenlijst voor de PVV vanwege een brief van de toenmalig minister van Binnenlandse Zaken aan PVV-leider Geert Wilders. In de brief werd Markuszower als „risico voor de integriteit” van Nederland bestempeld. Hij zou betrokken zijn geweest bij een organisatie die „informatie” heeft overgedragen aan „een buitenlandse mogendheid”. Ook had hij volgens de brief contact met medewerkers van een buitenlandse inlichtingendienst. Volgens Markuszower klopte er niets van die brief.