Toekomstig college Rotterdam wil trendbreuk

Duurzaamheid De contouren voor een nieuw en groen college zijn gepresenteerd: een betere inkomens- en arbeidsmarktpositie voor kansarmen en meer woningen voor middeninkomens.

Informateurs Pieter Duisenberg (rechts) en Paul Rosenmöller tijdens de presentatie van het concept, donderdagochtend.
Informateurs Pieter Duisenberg (rechts) en Paul Rosenmöller tijdens de presentatie van het concept, donderdagochtend. Foto Jerry Lampen/ANP

Het toekomstige college van Rotterdam gaat een „wezenlijke trendbreuk” op het gebied van duurzaamheid, bijstandsuitkeringen, taalachterstanden en huisvesting realiseren. Dat concluderen informateurs Paul Rosenmöller en Pieter Duisenberg na gesprekken met de initiërende partijen VVD en GroenLinks en de overige elf fracties in de gemeenteraad.

De informateurs hebben donderdagochtend een ‘conceptraamwerk’ gepresenteerd om via gedeelde standpunten alsnog tot een coalitieakkoord te kunnen komen. Wegens de versnipperde verkiezingsuitslag ligt er geen stabiele coalitie voor de hand. GroenLinks en de VVD hebben het initiatief gekregen om een eerste aanzet te doen.

Rotterdams energieakkoord

De informateurs pleiten voor een Rotterdams energie- en klimaatakkoord (circa 38 miljoen euro per jaar) om onder meer 10.000 woningen aardgasvrij te maken en te isoleren.

Verder is het doel om tot 2022 in totaal 18.000 woningen te bouwen met de nadruk op middeninkomens. De beoogde sloop van goedkopere (huur)woningen wordt teruggebracht van 15.000 naar 12.000 woningen tot 2030.

De ambitie is het terugbrengen van het aantal bijstandsgerechtigden van 38.000 naar maximaal 30.000. Er moet een Rotterdams Leer-Werkakkoord komen tussen het onderwijs, het havenbedrijf en andere bedrijven om de kloof richting de arbeidsmarkt te verkleinen.

Deltaplan tegen schulden

Ook moet er een „Deltaplan” tegen schulden komen, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van schulden en intensieve begeleiding van gezinnen. Een andere doelstelling is een „Aanvalsplan Taal” voor een „stad zonder taalachterstanden” om de laaggeletterdheid (98.000 mensen) tegen te gaan.

De informateurs pleiten verder voor besluitvorming over de ontwikkeling van de beoogde nieuwe stadionwijk Feyenoord City. Daarbij moet er een derde stadsbrug in Oost-Rotterdam komen plus een metroverbinding van Noord naar Zuid tussen Kralingse Zoom, het toekomstige Feyenoord City en Zuidplein.

Op het gebied van veiligheid is de ambitie om ondermijnende criminaliteit, zoals in het bedrijvengebied Spaanse Polder en wijken op Zuid, in te dammen. In 2030 zou Rotterdam „alleen nog maar veilige wijken” moeten hebben.

Homovriendelijkste stad

Verder is er draagvlak voor een nieuwe emancipatie-agenda met aandacht voor diversiteit en homo- en vrouwenemancipatie. Rotterdam zou de „meest homovriendelijke stad van Nederland” moeten worden, is de gedachte.

Het raamwerk is niet definitief, maar de verwachting is dat een nieuw college de hoofdpunten overneemt. Na een nieuwe gespreksronde over het raamwerk willen de formateurs binnenkort verschillende mogelijke coalities presenteren.