‘Overheid moet miljarden investeren in nieuwe woongebieden’

Veertien projectontwikkelaars, beleggers en bouwondernemingen willen voor 2030 een miljoen nieuwe woningen bouwen, maar verwachten dan wel steun van de overheid.

Foto Lex van Lieshout/ANP

Projectontwikkelaars willen voor 2030 bijna een miljoen nieuwe woningen bouwen in Nederland, maar willen dat de overheid daarvoor ook miljarden gaat investeren. Dat schrijft brancheorganisatie Neprom in een toekomstplan dat donderdagmiddag aan de minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken is overgedragen.

Het voorstel wordt gesteund door veertien projectontwikkelaars, beleggers en bouwondernemingen, waaronder VolkerWessels, BAM, BPD en Syntrus Achmea. Zij willen de komende jaren zo’n tweehonderd miljard euro investeren om nieuwe en duurzame woongebieden aan te leggen. De overheid moet dan jaarlijks onder meer voor nieuwe infrastructuur een tot twee miljard euro vrijmaken, anders “dreigt de ontwikkeling van nieuwe woon- en werkgebieden ernstig te vertragen”.

Omdat de verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening de afgelopen jaren verder is verschoven van de centrale overheid naar de provincies, is er volgens Neprom momenteel geen langetermijnvisie. Neprom-voorzitter Bart van Breukelen concludeert:

“Er moet een einde komen aan het improviseren. Het ontbreekt Nederland aan een integraal ruimtelijk plan voor de komende decennia. Daardoor zijn we nu niet efficiënt, ontwikkelen we te veel plot voor plot en missen we kansen waar het gaat om duurzaamheid en de kwaliteit van onze leefomgeving.”

Te lage woningproductie

De vereniging vreest dat er vanwege een te lage woningproductie het woningtekort tegen 2020 zal oplopen naar ruim 200.000. Voor 2025 zouden al zeker 600.000 nieuwe woningen nodig zijn. Ook de decennia na 2030 is de verwachting dat het aantal huishoudens, en daarmee de vraag naar woningen, zal stijgen.

Bouwen is de oplossing voor de overspannen woningmarkt. Maar een nieuw huis bouwen kost tien jaar. Kan dat niet sneller?

Zo’n 55 procent van de nieuwe woningen kan volgens Neprom de komende tien tot vijftien jaar gebouwd worden binnen de grenzen van huidige steden en dorpen. Voor de rest moet nieuwe ruimte gevonden worden. De brancheorganisatie stelt dat de grootste vraag bestaat naar appartementen voor eenpersoonshuishoudens en eengezinswoningen voor jonge gezinnen.