Europese Commissie daagt zes lidstaten om luchtvervuiling

De landen voldoen niet aan de normen voor stikstofdioxide en fijnstof. Bovendien zijn hun voorgestelde maatregelen onvoldoende.

Een Britse snelweg.
Een Britse snelweg. Foto Jerek Kilian/Getty Images

De Europese Commissie begint een rechtszaak tegen zes EU-lidstaten omdat ze niet voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit. Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben te veel stikstofdioxiden in de lucht, Hongarije, Italië en Roemenië te veel fijnstof. De zes landen moeten zich verantwoorden voor het Europees Hof voor Justitie.

Dat de lidstaten hun burgers blootstellen aan vervuilde lucht is volgens de EU ernstig, omdat die slecht is voor de gezondheid. Volgens het Europees Milieuagentschap sterven jaarlijks 400.000 EU-burgers vroegtijdig als gevolg van luchtvervuiling.

De Europese norm voor stikstofdioxide is 40 microgram per kubieke meter. In de in 2016 gecontroleerde zones in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werden waarden gevonden tot respectievelijk 82, 96 en 102 microgram stikstofdioxide, vooral in de grote steden. De 102 microgram werd in Londen geconstateerd.

Ultimatum

In januari kondigde de commissie al aan strenger op te treden tegen lidstaten die de normen niet halen. Toen belegde de Maltese EU-commissaris voor Milieu Karmenu Vella een top met negen ministers van milieu om tot een oplossing te komen voor de slechte luchtkwaliteit in de lidstaten. Vella stelde een ultimatum aan de landen, die al eerder waren gewaarschuwd. Een gang naar de rechter stelde hij toen nog even uit, omdat uitspraken jaren op zich kunnen laten wachten.

De maatregelen die de lidstaten nu hebben voorgesteld vindt Vella in het geval van zes landen niet voldoende. Spanje, Slowakije en Tsjechië ontspringen de dans met het beloven van maatregelen die ertoe moeten leiden dat de landen zo snel mogelijk voldoen aan de EU-normen. De commissie zal er bij deze landen wel streng op toezien dat de afspraken worden nagekomen.

Sjoemelsoftware

Daarnaast waarschuwt de commissie vier landen omdat zij de regels hebben overtreden omtrent het toestaan van bepaalde typen vervuilende voertuigen. Ze zouden bijvoorbeeld strenger moeten optreden tegen autofabrikanten die dieselauto’s met ‘sjoemelsoftware’ uitrustten. Duitsland, Italië, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk hebben daarover schriftelijke aanmaningen ontvangen. Zij moeten binnen twee maanden de commissie van meer informatie voorzien over hun onderzoek naar de overtredingen van autofabrikanten in hun land, en over de maatregelen die ze nemen.

De Europese Commissie verstuurde verder donderdag een ‘mededeling’ met maatregelen om lidstaten te helpen bij het bestrijden van luchtvervuiling. Zij benadrukt dat landen gebruik kunnen maken van Europees geld.