Berisping agent die collega aanhield ingetrokken

Een Nederlands-Marokkaanse agent uit Amsterdam werd aangehouden door een collega op het politiebureau in Enschede.

Foto Olivier Middendorp

Korpschef Erik Akerboom heeft een berisping van een politie-inspecteur vernietigd die in 2016 ten onrechte een collega aanhield in Enschede. Dat schrijft de politie in een verklaring donderdag.

Een bezwaaradviescommissie heeft geconcludeerd dat er geen sprake was van plichtsverzuim en gaf het advies om de straf in te trekken. De advocaat van het slachtoffer verwacht nu dat justitie, die de politie de zaak eerder intern liet afhandelen, alsnog tot vervolging overgaat.

De betreffende inspecteur hield op het politiebureau onterecht een Marokkaans-Nederlandse man aan uit Amsterdam, die later een politiecollega bleek te zijn. De aangehouden agent deed aangifte van zes strafbare feiten. In een interview met NRC zei hij dat hij zich vernederd, gekleineerd en gediscrimineerd voelde: “Ze zagen alleen een Marokkaan. Wanneer ik als blonde jongen dat bureau was binnengelopen, dan was dit allemaal niet gebeurd.”

Conclusie OM: strafbare feiten

Het Openbaar Ministerie deed onderzoek naar de zaak en oordeelde dat de inspecteur schuldig was aan meerdere feiten waaronder mishandeling. Er kwam geen vervolging als de politie intern maatregelen zou treffen. De inspecteur kreeg uiteindelijk een schriftelijke berisping vanwege plichtverzuim: hij had zijn collega niet mogen aanhouden toen bleek dat deze geen identiteitsbewijs bij zich had.

Lees het NRC-verhaal over het incident in Enschede dat een Tegel won: ‘Jij ziet er helemaal niet uit als een politieman!’

Maar de inspecteur was het niet eens met die conclusie en tekende bezwaar aan. De bezwaaradviescommissie concludeert nu dat hij “meer informatie had moeten inwinnen bij de andere aanwezige politiefunctionarissen”. Toch is een berisping niet op zijn plaats:

“Dat de betreffende politie-inspecteur daardoor een onjuiste inschatting van de situatie heeft gemaakt is onzorgvuldig, maar maakt niet dat er sprake is van plichtsverzuim.”

Juriaan de Vries, advocaat van het slachtoffer, is verbaasd dat de berisping is ingetrokken terwijl het OM eerder concludeerde dat er sprake was van strafbare feiten. De Vries: “Het is de politie die haar eigen vlees keurt.” Ook zegt hij dat zijn cliënt “verbolgen” is omdat hij de beslissing via de media heeft moeten vernemen.

Strafvervolging

“Een puntje van licht aan de horizon” noemt De Vries het dat hij nu verwacht dat er alsnog een strafvervolging komt. De voorwaarde die het OM had gesteld - dat de politie intern maatregelen zou treffen - is immers komen te vervallen, concludeert de advocaat.

De beslissing van de korpschef is gedaan op basis van het advies van de bezwaarcommissie, reageert de politie. “Dit traject is disciplinair en staat los van bevindingen van het OM. Daar hebben wij verder geen rekening mee gehouden,” zegt een politiewoordvoerder. “Of dat voor hun aanleiding is om er iets anders aan te doen, is aan het OM.”

Het OM wil niet zeggen of het mogelijk verder gaat met strafvervolging en verder ook geen inhoudelijke uitspraken doen over de zaak.