Verantwoordingsdag

Rekenkamer: kabinet informeert Tweede Kamer onvolledig

Ministers geven in hun jaarverslagen niet volledig inzicht in de resultaten van hun beleid. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in de deze ochtend verschenen Staat van de rijksverantwoording over 2017, een kritische blik op de jaarverslagen van de verschillende departementen. De Tweede Kamer krijgt daardoor volgens de Rekenkamer„niet de informatie die nog is om te kunnen beoordelen of belastingeld goed besteed wordt.” De verslagen gaan grotendeels over de prestaties van het vorige kabinet, Rutte-II. In de bedrijfsvoering van twee ministeries heeft de Rekenkamer ernstige onvolkomenheden geconstateerd: bij Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid.

Verantwoordingsdag pagina E5