Toerisme

Nieuw college A’dam wil verhuur via Airbnb in centrum verbieden

Het nieuwe stadsbestuur van Amsterdam wil Airbnb in toeristische buurten verbieden. Dat staat in het concept-coalitieakkoord van GroenLinks, D66, de PvdA en SP. Buiten deze drukke buurten blijft Airbnb nog maximaal dertig dagen per jaar toegestaan. Met de maatregelen wil de nieuwe coalitie de „verstoorde balans” herstellen. Of een verbod in een bepaalde buurt nodig is, wordt in overleg met het betreffende stadsdeel besloten. Volgens de partijen worden de positieve kanten van toerisme „steeds meer overschaduwd door negatieve gevolgen” zoals overlast, drukte, afval en te veel eenvormige winkels. Daarom wil het stadsbestuur toerisme inperken en de toeristen beter verspreiden over de stad. Jaarlijks komen er 18 miljoen toeristen naar Amsterdam. (NRC)