Amsterdam wil Airbnb in toeristische buurten verbieden

Het beoogde stadsbestuur wil het toerisme in Amsterdam beperken en beter verdelen over de stad. Jaarlijks komen 18 miljoen toeristen naar de hoofdstad.

Foto Koen van Weel/ANP

Het beoogde stadsbestuur van Amsterdam wil Airbnb in toeristische buurten verbieden. Dat staat in het conceptcoalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en SP. Buiten deze drukke buurten blijft Airbnb nog maximaal dertig dagen per jaar toegestaan. Met de maatregelen wil de nieuwe coalitie de “verstoorde balans” herstellen. Of een verbod in een bepaalde buurt nodig is, wordt in overleg met het betreffende stadsdeel besloten.

Volgens de partijen worden de positieve kanten van toerisme “steeds meer overschaduwd door negatieve gevolgen” zoals overlast, drukte, afval en te veel eenzijdige winkels. Daarom wil het nieuwe stadsbestuur toerisme inperken en de vakantiegangers beter verspreiden over de stad. Formeel is de formatie overigens nog niet rond, maar het is onwaarschijnlijk dat de huidige samenstelling nog verandert.

Jaarlijks komen er 18 miljoen toeristen naar Amsterdam. Volgens Marjolein Moorman (PvdA) zal dit aantal met de huidige situatie stijgen tot 30 miljoen in 2030. Hoewel de partijen niet kunnen garanderen dat de toeristenstroom dankzij de nieuwe regels daadwerkelijk kleiner wordt, verwacht Moorman deze groei te kunnen beperken. “Wij zullen er alles aan doen om de stad leefbaar te houden”, zei zij tijdens een persconferentie.

Bewoners in het centrum van Amsterdam klagen al jaren over de toenemende drukte in de stad. “Nu is er eindelijk wat actie, maar het is eigenlijk te laat.”

Pretvervoer inperken

De coalitie wil naast de inperking van Airbnb ook touringcars binnen de A10 weigeren en “pretvervoer” als de bierfiets, paardenkoetsen en segways terugdringen. Ook moeten op- en afstapplaatsen voor rondvaartboten verplaatst worden naar buiten het centrum. De zogenoemde Passengers Terminal (PTA) moet buiten het centrum worden geplaatst, zodat cruiseschepen niet meer achter het Centraal Station kunnen aanmeren. De partijen willen de toeristenbelasting “fors verhogen” om de veranderingen te kunnen dekken.

De afspraken over het indammen van toerisme in Amsterdam zijn opgenomen in het conceptcoalitieakkoord. Deze is nog niet helemaal rond, maar de aanstaande coalitiepartijen benadrukten woensdag dat deze passage onveranderd in het akkoord opgenomen wordt.