‘Politie Oostenrijk gaat te ver’

Foto Getty Images

Michael Vavti uit Völkermarkt in Oostenrijk schakelde voor een verbouwing van 12.000 euro de Sloveense firma Cepelnik in. Hij betaalde 7.000 euro aan. Bij een inspectie op de bouwplaats bleken de papieren van de aannemer niet in orde. De politie gaf het bedrijf twee bekeuringen, verbood Vavti het resterende bedrag te betalen en eiste van hem een borgsom van 5.000 euro, omdat zij weinig fiducie had in de betaling van de boetes door Cepelnik. „Omdat de dienstverlener in Slovenië zetelt, valt aan te nemen dat de strafvervolging en strafoplegging aanzienlijk bemoeilijkt, zo niet zelfs onmogelijk gemaakt worden”, aldus de politie. Toen het karwei klaar was, wilde Cepelnik het restbedrag van Vavti. Die weigerde, omdat hij de borg had betaald. De rechtszaak die volgde belandde uiteindelijk bij het Europees Hof.

In zijn advies van vorige week aan het Hof heeft advocaat-generaal Nils Wahl geen goed woord over voor het optreden van de Oostenrijkse politie. Het opgelegde betalingsverbod en de geëiste borgstelling zijn volgens hem flagrante schendingen van de Europese dienstenrichtlijn. Zij belemmeren het grensoverschrijdende vrije verkeer (aanbieden en afnemen) van diensten op ontoelaatbare wijze, aldus Wahl. Het Hof velt waarschijnlijk nog voor de zomer zijn definitieve oordeel.

www.curia.europa.eu: ECLI:EU:C:2018:311