Ombudsman

‘Burger weet na drie jaar nieuw zorgstelsel nog steeds niet waar hij moet aankloppen’

Het nieuwe zorgstelsel werkt nog slecht. Van alle verbeteringen die de vernieuwingen sinds 2015 hadden moeten opleveren, is te weinig terechtgekomen. Dat heeft Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen maandag gerapporteerd. Sinds drie jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg aan jongeren, langdurig zieken en ouderen. In het nieuwe stelsel zouden hulpbehoevenden al hun zorg voortaan bij één aanspreekpunt kunnen regelen. In de praktijk valt dat tegen, constateert de Ombudsman. Zorginstanties werken volgens hem vooral „vanuit hun eigen perspectief”, een „overzicht van de gehele situatie van de burger ontbreekt”. Daarnaast komen burgers door de nieuwe wetten die met het zorgstelsel meekwamen – de Wmo voor persoonsgebonden budgetten, de Wlz voor langdurig zieken – nog voor veel onduidelijkheden te staan. Gevolg is volgens Van Zutphen dat burgers niet weten bij welke instantie ze moeten aankloppen als ze zorg nodig hebben. En ze worden geregeld van het kastje naar de muur gestuurd. „De Nationale Ombudsman ziet keer op keer dat de overheid systemen ontwerpt die niet goed aansluiten op de dagelijkse realiteit van burgers. Dat is nu ook weer het geval”, aldus Van Zutphen. (NRC)