Mariniers sturen brandbrief naar ministerie over verhuizing kazerne

Volgens ruim tweehonderd officieren zal de verhuizing zorgen voor “een leegloop bij het Korps Mariniers”, waardoor de militairen verminderd inzetbaar worden.

Mariniers oefenen een landing op het strand van Vlissingen.
Mariniers oefenen een landing op het strand van Vlissingen. Foto Evert-Jan Daniels/ANP

Een groep van ruim tweehonderd officieren van het Korps Mariniers heeft dinsdag een brandbrief gestuurd naar minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA). Hierin vragen zij om af te zien van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Volgens de militairen is “vrijwel niemand” bereid naar de Zeeland te verhuizen en komt de inzetbaarheid van het korps in het geding.

In de brief, in handen van NRC, schrijven de leidinggevenden over “verontrustende geluiden” onder mariniers.

“Verhuizen betekent dat familie, vrienden en kennissen worden achtergelaten. Ook de bereikbaarheid, sociaal-culturele faciliteiten, scholen en gewilde banen voor partners zullen achterblijven. De keuze tussen het gezin en het Korps is pijnlijk, maar eenvoudig.”

Van Utrecht naar Zeeland

De marinierskazerne staat momenteel in het Utrechtse Doorn. In 2012 werd besloten dat deze verhuisd wordt naar Vlissingen. De locatie van de kazerne in Doorn zou te “te krap behuisd” zijn. Eerdere onderzoeken laten zien dat er meer mariniers dan ooit het korps hebben verlaten sinds de aankondiging van de verhuizing.

In de brandbrief waarschuwen de militairen voor een toename van die uitstroom en “een leegloop bij het Korps Mariniers met als gevolg een significante reductie van de operationele inzetbaarheid voor de komende tien tot vijftien jaar”. Dit zou problematisch zijn in een tijd dat “het beroep op de krijgsmacht juist toeneemt”.

Het aantal mariniers dat uit dienst treedt ligt hoger dan ooit. Wat moet het Korps Mariniers in Zeeland?

Hiërarchie in de marine

Defensievakbonden AFMP en VBM zeggen niet betrokken te zijn geweest bij de brandbrief, maar de boodschap van de mariniers te onderschrijven. Volgens een woordvoerder van VMB is het opvallend dat een groep officieren zich expliciet uitspreekt tegen het besluit om de kazerne te verplaatsen. In een hiërarchische organisatie als defensie is dit zeer ongebruikelijk. Ook heeft de commandant, hoger in rang dan de briefschrijvers, zich eerder al tegen het besluit uitgesproken.

De woordvoerder meent bovendien dat er naast de keuze voor het gezin “genoeg inhoudelijke argumenten bestaan waarom je niet blij moet zijn met de verhuizing”. Zo zouden de oefenfaciliteiten in Zeeland te beperkt zijn. Ook bestaan er in de provincie milieuvoorschriften die verbieden met helikopters te vliegen en zou het lastig zijn om goederen te leveren op de locatie in Zeeland.

Defensie: brief wordt onderzocht

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie zegt dinsdagmiddag in een reactie dat de brief aangekomen is en momenteel wordt onderzocht. Ook wordt gekeken naar de vertrekredenen van mariniers die Defensie onlangs hebben verlaten. “Defensie wil weten in welke mate de verhuizing naar Vlissingen hierin een rol speelt.”

“Defensie is bekend met de zorgen van het personeel en neemt deze ook serieus. We wachten de uitkomsten van het onderzoek af en kunnen daar niet op vooruitlopen.”

Eerder zei staatssecretaris van Defensie Barbara Visser dat het terugdraaien van de verhuizing “tientallen miljoenen” zou kosten.