Brieven

Brieven 14/5/2018

Stalbranden

Activeer het actieplan

Beste Carola, geachte minister Schouten. Recentelijk was de zoveelste stalbrand (23.000 kippen dood in het Limburgse Ospel, 10/5). U hebt dat ongetwijfeld meegekregen. Weer veel dierlijk leed, maar ook het gezin in kwestie is zwaar de dupe. Oplossingen, zoals: brandwerende bouw, gecontroleerde elektra, rookmelders, voldoende vluchtwegen en beschikbaar bluswater, alsmede het versneld afbreken van onverantwoorde, oude stallen zijn uiterst noodzakelijk. De afgelopen tien jaar zijn meer dan anderhalf miljoen (!) dieren slachtoffer geworden. Het verhoogde bewustzijn en aangescherpte beleid sinds 2014 voor nieuw stallen, heeft nog niet geleid tot minder branden en minder dierlijke slachtoffers. Dit jaar gaat – na ruim vier maanden – de teller richting 100.000. Stel als politiek en agrarische sector prioriteiten en laat het in de maak zijnde ‘Actieplan Stalbranden’ zo snel mogelijk in werking treden.

Wit/blank

Stop neokoloniale taal

De heer Punt suggereert in zijn brief (Wit? Ik ben blank, 9/5) dat het gebruik van de term wit in plaats van blank een tendens is van de laatste tijd, waaraan uw krant ‘toegeeft’. Of deze discussie nu wel of niet politiek correct geneuzel is: toen ik dertig jaar geleden naar Kenia verhuisde was het al bepaald niet passend om over jezelf te spreken als blank. Dit werd gezien als neokoloniaal en discriminerend. Ik was wit en kreeg daar vervolgens samen met mijn witte echtgenoot twee witte kinderen. Ik juich het daarom toe dat deze term nu ook wordt gebruikt door het Nederlands journaille.

Meetmethode tabak

Nu bepaalt de industrie

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stoppen hun deelname aan normalisatiecommissies van het Nederlands Normalisatie-instituut die de Nederlandse inbreng leveren voor de internationale normalisatie op dat gebied, in commissies van de International Organization for Standarization ISO. Het gaat hier onder andere om normen voor het meten van teer en nicotine in tabak. Die ISO-normen zijn omstreden: de testmethodes meten minder schadelijke stoffen dan de roker bij gemiddeld gebruik binnenkrijgt. Dat maakt deze stap van de Nederlandse overheid begrijpelijk, maar het belang van betere testmethoden is hiermee niet gediend, want nu blijft in de commissie alleen de tabaksindustrie over. De normalisatiecommissies op nationaal en internationaal niveau werken op basis van consensus. Dit begrip is gedefinieerd als ‘abstention of sustained opposition’. Vrij vertaald: het erover eens zijn om het niet langer oneens te zijn. Meestal lukt het commissies om consensus te bereiken: het gaat om degelijke technische afspraken en er worden technische argumenten gebruikt. In dit geval lijkt het erop dat bedrijfsbelangen van de industrie de technische discussie gekleurd hebben. Echter: ook al verzet slechts één commissielid zich, dan is er geen consensus en kan het voorstel niet worden goedgekeurd. Dat hadden RIVM en NVWA dus kunnen doen en kennelijk hebben ze dat nagelaten. Als een commissie in zo’n patstelling belandt, dan kan de hiërarchisch hogere commissie om een uitspraak worden gevraagd. In dit geval is dit de Beleidscomissie Landbouw en Levensmiddelen. Daarin is een veelheid van marktpartijen vertegenwoordigd. RIVM en NVWA hadden beter kunnen stimuleren dat ook bijvoorbeeld KWF Kankerbestrijding en Clean Air Nederland (die opkomt voor belangen van niet-rokers) zouden gaan meedoen in de normcommissie. Dan zou Nederland ook naar ISO-commissies andere mensen kunnen afvaardigen dan alleen mensen van de tabaksindustrie. Hopelijk komen RIVM en NVWA dus op hun beslissing terug.


Universitair Hooddocent Standaardisatie en Normalisatie, Rotterdam School of Management, Erasmus University

Haagse steekpartij

Verwarde terrorist

In de verslaggeving over de 31-jarige Syriër die drie mensen neerstak, wordt gesproken van of hij is ‘in de war’ of ‘terrorist’. Het lijkt mij goed mogelijk dat hij beide is.