Reportage

In Bergen is weinig hoop op eind aan politieke ruzies

Collegevorming Bergen, berucht om de politieke omgangsvormen, heeft bijna een coalitie. Die zoekt per bus de burgers op. De oppositie wilde niet mee.

Lokale politici ontmoeten burgers in Bergen. „Waar maakt u zich zorgen over?”
Lokale politici ontmoeten burgers in Bergen. „Waar maakt u zich zorgen over?” Foto Olivier Middendorp

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is al bijna twee maanden voorbij en toch: in Bergen, Noord-Holland, lijkt niemand ervan op te kijken als op zaterdag een Amerikaanse schoolbus naast een plein parkeert en raadsleden van GroenLinks, Gemeentebelangen, VVD en Behoorlijk Bestuur Bergen uitstappen. Ze plakken flipover-papier op de bus en vragen aan mensen die langslopen: waar maakt u zich zorgen over, wat moet er veranderen in Bergen. Of juist niet? „Schrijf maar op.”

De vier partijen noemen dat ‘nieuwe democratie’. Ze zitten al bijna samen in het nieuwe college van de gemeente Bergen, waar ook Schoorl en Egmond bij horen, en voordat hun coalitieakkoord definitief is, willen ze horen of er nog iets is waar ze aan moeten denken. „Bij zo’n formatie leef je in een bubbel”, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Femke Ouëndag. „Misschien vergeten we wat.”

Pastoor Scheltinga wijst de politici terecht. ‘Er zijn grote brokken gemaakt’

Maar er speelt veel meer. De inwoners van Bergen hebben hun politici de afgelopen jaren bijna alleen maar heftig ruziënd meegemaakt. Er waren verdachtmakingen over stemmen die zouden zijn geronseld, een ambtenaar werd op non-actief gezet omdat hij zich mogelijk heeft laten omkopen door een projectontwikkelaar, en steeds meer burgers kregen het idee dat plannen voor grote bouwprojecten er doorheen werden gedrukt en inspraak schijn was.

Bij de verkiezingen op 21 maart verloor het zittende college van Kies Lokaal, D66, PvdA en CDA de meerderheid en nu lijken de rollen omgedraaid: niet één van die partijen onderhandelt mee over het nieuwe college. Dat zal bestaan uit de hele vroegere oppositie, met de nieuwe partij Behoorlijk Bestuur Bergen.

Fractievoorzitter Janina Swart van Kies Lokaal, nog steeds de grootste partij, praatte eerst nog een paar weken met GroenLinks, maar die gesprekken mislukten. Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Ouëndag omdat Swart niet verder wilde praten. Volgens Swart omdat GroenLinks achter haar rug om met VVD, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen ging onderhandelen.

Op straat in Bergen is het idee dat de politieke oorlog nog lang niet voorbij is. In de gele bus – die begint in Schoorl, rond lunchtijd in Bergen staat en eindigt op de boulevard van Egmond aan Zee – is de stemming anders. „Wij gaan het goede voorbeeld geven”, zegt Annemieke Born van de VVD, net nieuw in de gemeenteraad. „We zullen voorzichtig communiceren. En positief.”

Lees ook: ‘Gevestigde partijen kijken kat uit de boom’

Maar de politici weten ook: zelfs de bustour ligt al ingewikkeld. Doel is om burgers te laten zien dat politici naar hen luisteren. Is de boodschap dan niet vooral dat de vorige bestuurders daar weinig zin in hadden?

Femke Ouëndag had de aanstaande oppositiepartijen gevraagd om mee te gaan. Maar die zeiden nee. „Wij vinden dat de burgers al gesproken hebben”, zegt Janina Swart van Kies Lokaal door de telefoon. Die willen volgens haar dat haar partij, als grootste, gaat meebesturen. „De coalitie die er nu lijkt te komen, vinden mensen onwenselijk.”

Op zaterdag blijkt: de politieke rondgang vinden de inwoners van Bergen in elk geval níét onwenselijk. In Egmond, waar Kies Lokaal veruit de grootste achterban heeft, is de opkomst lager dan in Schoorl en Bergen. Maar ook in Egmond komen jongens met raadsleden praten – over het daar geplande grote sportterrein, dat het aankomende college niet wil. Ida Zwart (72) staat bij de bus omdat de vuilnisbakken die de Egmonders drie jaar geleden hebben gekregen van de gemeente, niet goed sluiten. „De vliegen komen erop af.”

In Schoorl komt een bakker klagen over het plan de winkelstraten autoluw te maken, de voorzitter van de zaalvoetbalvereniging is boos omdat zijn club uit het dorpshuis wordt gezet. Weinig mensen beginnen over de omstreden bouwprojecten.

De raadsleden van GroenLinks, Gemeentebelangen, VVD en Behoorlijk Bestuur Bergen gaan aan het eind van de dag naar huis met 28 volgeschreven vellen. In Egmond worden ze uitgezwaaid door pastoor Rudolf Scheltinga. Eerder op de dag heeft hij op Facebook de CDA-fractievoorzitter terechtgewezen omdat die ‘geen zin’ had gehad om mee te gaan met de bus. „Van een christelijke partij mag je juist verwachten dat ze openstaat voor anderen”, zegt Scheltinga. Maar hij spreekt ook andere politici aan op hun gedrag. „Er zijn de afgelopen jaren grote brokken gemaakt.”

Of die nog gelijmd kunnen worden? „Wij hebben onze hand al uitgestoken”, zegt Janina Swart. „De andere partijen moeten ons eerst maar bij de gesprekken betrekken.”