Opinie

Niet gevaarlijk

We lopen in groten getale over de (ophaal)brug die het recreatie-eiland met het dorp verbindt. Een klein meisje naast mij kijkt naar beneden in het donkere water en zegt met grote angstogen: „Dit is helemaal niet gevaarlijk. De brug zou nooit omhoog gaan als er zoveel mensen op lopen. Want dan zouden ze allemaal verdrinken en dus zou de brug dat nooit doen.” Haar bezwering werkt. De brug gaat niet open. We komen allemaal veilig aan de overkant.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl