Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

Beleidsmakers ‘depolitiseren’ aanslagen, schreef bestuurssocioloog Mark van Ostaijen vrijdag op de Opiniepagina. Ze mijden het woord ‘terrorist’, ook als er een bloeddorstig ideologisch motief is. Het is een oude wet: de een zijn ‘terrorist’ is de ander zijn ‘vrijheidsstrijder’. Of ‘verward persoon’ dus.

Het is ook een constante in de lezerspost. „Veel hangt [...] af van hoe we de zaken definiëren”, schrijft Robert van der Velden naar aanleiding van een recensie (‘De Jodenvervolging in Nederland ontraadseld’, Boeken, 4/5). De nazi’s ‘gewetenloos’ noemen is te simpel, volgens hem. „Ze dachten zelf de mensheid een dienst te bewijzen door ze van de Joden af te helpen.”

4 en 5 mei brachten meer definitiedilemma’s. Vier lezers schreven boos over het geplande ‘lawaaiprotest’, maar Carel van Lange vroeg laconiek om het maar te zien als „eerbetoon aan de vrijheid”. De definitie van degenen die we op 4 mei herdenken hield meer dan tien briefschrijvers bezig. Zes miljoen Joden? Alleen Nederlandse Joden? Ook Indische Nederlanders? Veteranen van elke leeftijd? „Iedereen met een band met het Koninkrijk die vanaf 1 september 1940 tot die vrijheid direct of indirect heeft bijgedragen en daarvoor heeft geleden en/of gestorven is”, suggereert A.J. Angenent. Iets zegt me dat er nog een brief komt met ‘10 mei’ erin.

Ook het Commentaar dat opriep de ‘westerse waarden’ te vieren „waarvoor in theocratische staten [...] geen ruimte is” (30/4) kreeg definitiekritiek. „Wat moeten democratische dissidenten in niet-westerse landen zich daardoor in de steek gelaten voelen!” (Toon van der Aa). Ja, zelfs Nederland is, althans was zo’n theocratische staat, betoogt Thijl Sunier. Aan het inruilen van Tweede Pinksterdag voor het vieren van het Plakkaat van Verlatinghe (1581), onze onafhankelijkheidsverklaring, zit daarom weinig seculiers. Het was protestants verzet tegen Spaanse katholieken!

plv chef Opinie