Brieven

Brieven 12/5/2018

Wit/blank

Buig uw emotie om

„Ik beschouw mezelf niet als wit maar als blank en wens ook als zodanig te worden aangeduid”, aldus briefschrijver H.M. Punt in NRC (9/5). Hij reageerde op wat hij noemt „de moraalterreur van een minuscule groep querulanten” die journalisten ertoe brengt voortaan ‘wit’ te schrijven, omdat ‘blank’ een superieure connotatie (rein, onbevlekt) zou hebben. Ik lees in zijn brief echter dit: de heer Punt wordt voor het eerst in zijn leven geconfronteerd met het feit dat onze witte status ter discussie staat, en meneer staat meteen op zijn achterste benen. Misschien dat de heer Punt deze emoties beter kan ombuigen naar wat empathie richting de kwetsbare minderheden in de samenleving. Wees geen snowflake, heer Punt!

Verbroken Iran-deal

EU volgzaam en lui

De EU en haar lidstaten, China, Rusland en de VN verzoeken de VS dringend het nucleair akkoord met Iran intact te laten. Verdragen zijn er om te worden nageleefd en stabiliteit in het Midden-Oosten is van mondiaal belang. De VS verbreekt deze overeenkomst en gaat een maximaal sanctiebeleid tegen Iran voeren. Wie dit sanctiebeleid van vrijwel unaniem afgewezen Amerikaans Iranbeleid niet volgt, wordt door Amerika gestraft en geboycot. Dat doe je niet met je bondgenoten! Maar Amerikaans exceptionalisme en het streven naar mondiale hegemonie stellen de VS boven de wet. Solistisch Amerikaans optreden is vaker schadelijk voor de EU en zuiver gericht op Amerikaans eigenbelang. In tegenstelling tot de VS heeft de EU belang bij internationale samenwerking, stabiliteit in het Midden- Oosten en goede relaties met ál haar buren. Helaas zijn de Europese ‘bondgenoten’ nogal volgzaam en lui geworden door de beschermende Amerikaanse/NAVO veiligheidsparaplu. De huidige Amerikaanse Alleingang is het culminatiepunt van een langdurige trend in de VS. De EU moet nu concluderen dat de belangen van de VS en de EU zozeer uiteenlopen, dat een autonoom EU-veiligheids- en buitenlands beleid noodzakelijk is. De EU zal als zelfstandig blok moeten gaan optreden.


Ontwikkelingseconoom, Clingendael

Kwetsbaarheidstest

Levensgevaarlijk

Keuzes in de zorg waarbij ouderdom als criterium wordt meegewogen, worden vaak ten onrechte uitgelegd als discriminerende bezuinigingsmaatregelen, schrijft medisch specialist Frank Treurniet (Brieven 7/5). Als voorbeeld noemt hij de borstkankerscreening, aangeboden tot het 75ste jaar. „Die grens is de uitkomst van statistisch onderzoek, waaruit blijkt dat screening boven de 75 zinloos is, dat patiënten er gemiddeld niet beter van worden.” Mijn vrouw was 75 en voor de laatste keer opgeroepen voor het bevolkingsonderzoek en zij had borstkanker. Was zij door de gelijken van de heer Treurniet niet meer opgeroepen, dan was zij zeker uit eigen initiatief wel gegaan, want zo alert is ze. Wat moeten vrouwen van boven de 75 borstkanker krijgen? Niet meer gecontroleerd worden? Gewoon doodgaan, want screening boven de 75 is zinloos, volgens deze specialist. Mijn vrouw is nu dus op tijd geopereerd en hoopt (en ik met haar) nog vele jaren te leven.

Toen mijn moeder op haar tachtigste bezweek aan een massieve angina pectoris (tekort zuurstofrijk bloed hartspier, red), zei haar huisarts, die haar in ‘leven’ hield met een doosje Nitrobaat per dag, maar haar niet doorstuurde naar een hartchirurg, bij zijn condoleancebezoek: „Goh, ik had gedacht dat ze haar wel zouden opereren!”

Ik ben nu 82, wat ben ik? Afgeschreven? Volgens de huisarts van mijn vader wel: „Och, mijnheer leeft op geleende tijd”. Zo heet dat bij de medisch specialisten: geleende tijd! Waar halen ze het recht van spreken vandaan, ja volgens de heer Treurniet uit een statistieken boekje! Mogen wij ouderen gespaard blijven van dit soort specialisten.

Tweede Pinksterdag

Mag ik ‘n dag erbij?

Historicus Gert Jan Geling pleitte op 8 mei in NRC voor het inwisselen van Tweede Pinksterdag (altijd maandag) voor 26 juli, Onafhankelijkheidsdag, als vrije, nationale feestdag. Puur vanuit werknemersperspectief zou een dergelijke ruil een slechte zijn, althans zo lang een vrije dag die in een weekeinde valt niet op de daaropvolgende maandag wordt gecompenseerd, zoals bijvoorbeeld in België en veel andere landen het geval is. Het inruilen van een vaste vrije maandag voor een ‘zwevende’ 26ste juli impliceert immers dat eens in de zoveel tijd die nationale feestdag geen vrije dag voor de werknemer zal opleveren. Los daarvan is de vijfde mei al dermate verankerd in het collectieve geheugen van onze bevolking, dat het mijns inziens aanbeveling verdient juist deze dag nu eindelijk eens als vrije, nationale feestdag voor alle Nederlanders te bestempelen zodat we allemaal in staat zijn de vrijheid te gedenken en te vieren. En zulks dan niet tegen inlevering van een bestaande vrije dag (zoals Tweede Pinksterdag of Hemelvaartsdag), maar gewoon als extra vrije dag. Dat zou er toch best vanaf moeten kunnen, zeker waar ons land wereldwijd in de onderste regionen verkeert van de lijst van officiële, vrije feestdagen. Van de gedachte dat dat aantal feestdagen een ijzeren hoeveelheid is waaraan niet getornd mag worden, moeten we toch echt af.

Bloedgroep

Het is 0 en niet O

NRC van 4 mei kopt: ‘Bloedgroep O heeft zwakkere stolling’. Aan de typografie, ook in de platte tekst en het kadertje, is af te lezen dat u de O leest als letter. Naast A, B en AB dus de vijftiende letter van het alfabet. Deze bloedgroep moet echter worden gelezen als 0 (nul), te weten: geen A en geen B. Het misverstand kan zijn ontstaat doordat de nul in het Engels mede kan worden uitgesproken als ‘o’, of omdat de O in het Duits kan staan voor ‘ohne’. Ook in die gevallen betekent de groep 0 echter: niets.

Getuigen treinkaping

Van horen zeggen

Woensdag las ik drie stukken die mijn volle instemming hebben. A. De brief ‘Wit? Ik ben blank!’ B. Het opiniestuk ‘Vogelvrije bomenlanen’. En C. de column van Japke-d. Bouma: ‘Ergste jargon in de zorg’. Maar ik viel over het artikel ‘Nieuwe getuigen: treinkapers mochten het niet overleven’. Er zijn helemaal geen ‘nieuwe getuigen’, want de lieden die zich hebben gemeld ‘weten’ alles ‘van horen zeggen’.

Correcties en aanvullingen

Premier Armenië

In Oppositierebel nu toch premier Armenië (9/5, p.13) stond Robert Kotsjarian abusievelijk vermeld als interim-premier. Dit moet zijn Karen Karapetian.