Brieven

Brieven

Uw redacteur Wilfred Takken heeft, net als ik, op een katholieke lagere school gezeten en heeft daar te horen gekregen dat de zevende-eeuwse missionaris Bonifatius door op geld en goud beluste Friese rovers zou zijn „vermoord” in 754 (in het kader bij Na 102 jaar is het dan zover: zuster Clara is zalig verklaard, 6 mei).

Zoals bijna alles binnen de Rooms-Katholieke Kerk is dit onzin. Bonifatius trachtte voor de derde keer de Friezen zijn geloof op te dringen en wel op een heel agressieve manier. Hij vernielde hun tempels, hakte hun heilige eiken om (zonder kapvergunning) en dreef de spot met hun goden (Donar, Wodan, Frija). Volgens de toen geldende Lex Frisionum (Wet van de Friezen) hadden de Friezen het volste recht om zulke schandelijke daden met de dood te vergelden, zoals wij dat nu nog kennen binnen de islam.

De openlijke aanval op Bonifatius en zijn vele gewapende lijfwachten gebeurde bij daglicht en de overwinning was aan de Friezen, waarbij geen gevangenen werden gemaakt.

De latere wraakacties van de katholieken waren nog wreder. De verzonnen verhalen van de Rooms-Katholieke Kerk over Bonifatius die zich tracht te beschermen met een hoog gehouden bijbel, illustreren dat dit boek ook met dit oogmerk geen nut heeft.