Opinie

Brengt Paus Franciscus de eenheid van de katholieke kerk in gevaar?

Kwestie in kaart Kardinaal Wim Eijk uitte vorige week felle kritiek op paus Franciscus. Duitse bisschoppen zijn het oneens over een kwestie rond de eucharistie en de paus moet zich hierover uitspreken, vindt Eijk. De leer is immers duidelijk, en de paus moet die uitdragen.