Afgunstig sonnet

waarin president Trump het nucleaire akkoord met Iran opzegt

De slechte pottenbakker breekt de schalen,

door meesterpottenbakkers vóór zijn tijd

gemaakt. Als hij hun roem aan stukken smijt,

zal hij met scherven de historie halen.

De schilder kliedert over oude doeken

van grote meesters. Daarmee wreekt hij zijn

talentloosheid op wie zijn goden zijn

en komt hij zelf in alle schilderboeken.

Trumps motivatie als een president

is alles wat Obama voor elkaar

gekregen heeft weer ongedaan te maken.

Narcisme zonder werkelijk talent

is destructief. Het gunt historie haar

bekendheid niet. Het kroont niet maar wil kraken.

9 mei 2018

schrijft elke twee weken een sonnet naar aanleiding van de actualiteit.