Waar moest Iran zich volgens het akkoord aan houden?

Voor kernwapens is splijtstof nodig. Dat kan plutonium zijn, dat niet in de natuur voorkomt en dus geproduceerd moet worden. Ook kan het uranium zijn, dat eerst verrijkt moet worden. Een geschikte methode om proliferatie van kernwapens tegen te gaan is dus de productie van splijtstof aan banden te leggen. Het JCPOA legt fikse restricties op aan het Iraanse nucleaire programma, maar laat een deel van de capaciteit ongemoeid. Volgens experts werden de mogelijkheden om plutonium te produceren vrijwel geblokkeerd. De restricties voor uranium zijn minder streng, maar niet alomvattend. Iran moest weliswaar 98 procent van zijn voorraad verrijkt uranium van de hand doen en tweederde van de centrifuges stilleggen, maar kan na verloop van tijd die capaciteit weer uitbreiden en moderniseren. Er zijn ook restricties op de kwaliteit van het verrijkingsproces. Sommige afspraken gelden acht jaar, andere vijftien jaar.