Brieven

Brieven 9/5/2018

Taalvoorschriften

Wit? Ik ben blank!

Al geruime tijd duidt NRC blanke mensen consequent aan als ‘wit’ (zoals ‘Wit navelstaren’ door Joris Luyendijk in NRC 22/3 en ‘Witte mannetjes’ door Ian Buruma in NRC 28/4). Ik beschouw mezelf niet als wit maar als blank en wens ook als zodanig te worden aangeduid.

En als dan toch een kleur moet worden gekozen, zou roze een stuk passender zijn. Wit ben ik namelijk zeker niet. Het is voor mij onbegrijpelijk dat een krant die zichzelf serieus neemt, zwicht voor de moraalterreur van een minuscule groep querulanten en haar journalisten opdraagt de aanduiding ‘blank’ te vervangen door ‘wit’. Het is niet alleen een onjuiste – want letterlijke – vertaling van het Engelse woord ‘white’ voor blanke, maar bovendien het zoveelste voorbeeld van de benepen Angelsaksische moraal over onderwerpen als ras, geloof en sekse (en dus niet ‘gender’). Die benepenheid hoort niet thuis in de Nederlandse journalistiek. Ik vind het een zeer bedenkelijke ontwikkeling dat het Handelsblad desondanks kritiekloos in deze tendens meegaat.

Correcties/aanvullingen

De groenste provider

In KPN is de groenste provider ter wereld (NRC Checkt, 7/5, p. 6) is de naam van de campagneleider van Greenpeace onjuist vermeld. De juiste naam is Kim Schoppink.

Klavertje vier

Bij het artikel Hoe komt een klavertje aan vier bladeren? (Wetenschap, 28/4, p. W12) is de verkeerde plant afgebeeld. De plant op de foto is geen klaver (geslacht Trifolium), maar een klaverzuring (geslacht Oxalis). Oxalis-planten worden soms verkocht als ‘geluksklaver’, maar behoren niet tot de klaverfamilie.