‘Toerist verantwoordelijk voor 8 procent broeikasgassen’ Echt waar?

Iedere week bespreekt de redactie wetenschap een opvallend persbericht. Deze week: Een schatting laat zien dat de toerismebranche véél broeikasgas uitstoot. Maar waarom zijn ook zakenreisjes meegeteld?

Foto Istock

Je zou bijna niet meer op vakantie durven. Want: het wereldwijde toerisme stoot vier keer meer broeikasgassen uit dan gedacht. Maar liefst 8 procent van alle uitstoot door de mens! Daar komt een internationale groep wetenschappers op uit in een maandag gepubliceerde studie in Nature Climate Change.

Een indrukwekkende hoeveelheid data is bij elkaar gebracht. Niet alleen de ‘voetafdruk’ van de reizen is in kaart gebracht. Nee, van de hele keten! Ook van de aanvoer van voedsel dat toeristen op hun bestemming nuttigen. Van alle goederen die ze kopen. Hotelbezoeken, lokale tripjes, souvenirs.

Schattingen en ontbrekende data

Toch valt er het nodige op de studie af te dingen. Thuis eten mensen ook, en kopen ze ook spullen, maken ze reisjes. Moet je dat niet verrekenen?

De onderzoekers hebben dat niet gedaan, schrijven ze, omdat zulk onderzoek nog amper is gedaan. De informatie ontbreekt.

Daarnaast maken de wetenschappers nogal wat schattingen. Want slechts een paar landen houden toeristenuitgaven gedetailleerd bij. Van de 160 in de studie meegenomen landen zijn voor 105 landen die uitgaven afgeleid.

Maar de belangrijkste tekortkoming zijn de toeristendata. Die komen van de World Tourism Organization, een tak van de Verenigde Naties. En diens definitie van ‘toerist’ luidt: ‘hij/zij onderneemt een reis, of een bezoek, aan een plaats buiten zijn/haar gewoonlijke milieu voor minder dan een jaar, en voor een ander doel dan te werk gesteld worden door een lokale entiteit’. Kortom, niet alleen vakantiereizen worden hier meegeteld, ook zakenreizen.

„We hebben sterke methodologische argumenten om dat te doen”, laat corresponderend auteur Arunima Malik van de Universiteit van Sydney in een e-mail weten. Ze verwijst naar de supplementaire informatie, paragraaf 2,5. Maar die informatie is maandag op de perssite van Nature nog niet beschikbaar. Een woordvoerder verontschuldigt zich daarvoor. Het heeft met het nieuwe productiesysteem te maken, legt ze uit. Er is een foutje gemaakt.

Methodologie

Op dinsdag is het supplement, na publicatie van het hoofdartikel, wel beschikbaar. In een voetnoot in paragraaf 2,5 zijn die ‘sterke methodologische argumenten’ te lezen.

Als je zakenreizen apart behandelt, schrijven de onderzoekers, zou je de uitstoot willen toewijzen aan specifieke bedrijfstakken. Maar die data ontbreken.

Als je zakenreizen níet meeneemt, zou je de uitstoot van toerisme, zoals gedefinieerd door UNWTO, sterk onderschatten.

En trouwens. Privéreizen maken het merendeel van alle reisactiviteiten uit. Dus het meetellen van de zakenreizen zal geen „significante fout” opleveren.

Tja.