Katholieke Kerk

Kardinaal Eijk haalt uit naar paus over Duitse eucharistiekwestie

Kardinaal Wim Eijk heeft maandag forse kritiek geuit op de paus. Het hoofd van de Katholieke Kerk in Nederland verwijt op een Amerikaanse katholieke website paus Franciscus onduidelijk advies te geven in een conflict tussen Duitse bisschoppen. Dat leidt volgens hem tot „afvalligheid”. Het gaat om de vraag of ook protestanten die getrouwd zijn met een katholiek de eucharistie mogen ontvangen. Een meerderheid van de Duitse bisschoppen is voor. Zeven bisschoppen waren tegen en schakelden het Vaticaan in. De paus oordeelde dat de Duitse geestelijken weer met elkaar moeten overleggen en met een unaniem antwoord moeten komen. Volgens de kerkelijke leer, aldus Eijk, is de eucharistie voorbehouden aan katholieken. Eijk vergelijkt de kwestie met het zegenen van homoseksuelen. (NRC)