Opinie

Gewicht

Mijn zoon maakt zich nogal druk over zijn gewicht. Hij vindt zichzelf te licht.

Om zijn gewicht te bewijzen moet ik mee naar de weegschaal.

„Zie je”, zegt hij, „71,1 kilo, mét telefoon!”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl