Geen verlenging van contract door zwangerschap

Deze rubriek belicht elke woensdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week arbeidsrecht.

Illustratie Getty Images/iStockphoto

Ze had een tijdelijk contract toen ze op 22 juli 2017 een WhatsApp-berichtje kreeg van haar leidinggevende. In het berichtje stond dat het contract van de vrouw niet zou worden verlengd. „De reden hiervoor is jou zwangerschap, door jou zwangerschap zou je 17 weken uit de roulatie zijn. Deze kosten kunnen als groep niet voor onze rekening nemen. (dont shoot the messenger)”, luidde de tekst van het berichtje.

Vier dagen later komt er een officiële brief die de link tussen zwangerschap en contractbeëindiging ontkent. Bovendien stelt de werkgever dat de persoon die het WhatsApp-berichtje verstuurde niet de bevoegdheid had om namens het bedrijf op te treden. De vrouw stapt naar de kantonrechter wegens „ernstig verwijtbaar handelen” door haar werkgever op grond van het verbod onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen. Voor de rechter herhaalt de werkgever dat de beëindiging van het dienstverband niets te maken had met de zwangerschap maar een bedrijfseconomische reden had. En hamert de werkgever erop dat het app-bericht geen officiële mededeling van het bedrijf was.

De kantonrechter oordeelt echter dat de vrouw het appje wel degelijk kon beschouwen als zijnde verstuurd namens haar werkgever. En de inhoud heeft „eenvoudigweg een discriminatoir karakter”. Ook als er andere redenen zijn voor het beëindigen van het contract, dan dient geconcludeerd te worden dat dit besluit „in ieder geval ook is gelegen in de zwangerschap”. Mede omdat de vrouw niet kan aantonen dat haar werkgever de intentie had om het contract te verlengen, en omdat zij hierdoor niet kan aantonen inkomsten mis te lopen nu het contract is beëindigd, stelde de rechter de billijke vergoeding op 3.000 euro.

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2018:3423