Aanbieder luxezorg berispt

Ouderenzorg De inspectie vroeg Domus Magnus op elke locatie verbeteringen door te voeren. Dat is onvoldoende gebeurd, blijkt nu.

Foto Robin Utrecht/ANP

Zorginstelling Domus Magnus is berispt door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, omdat verschillende locaties niet voldoen aan de kwaliteitsnormen voor ouderenzorg. Dat heeft de inspectie maandag bekendgemaakt.

In 2016 stond een locatie van de zorginstelling zes maanden onder verscherpt toezicht. Nu blijkt dat de verbeteringen die daar zijn doorgevoerd, niet ook op andere locaties zijn gerealiseerd.

Domus Magnus heeft veertien vestigingen in Nederland, volgens de website „luxe woonzorglocaties” in monumentale panden. Alle vestigingen moeten binnen zes maanden een aantal verbeteringen doorvoeren, anders volgen verdere sancties.

In juli 2016 stelde de inspectie de locatie Holland in Baarn onder verscherpt toezicht, omdat oproepmedewerkers geen toegang hadden tot dossiers van cliënten en de vestiging vrijheidsbeperkende maatregelen nam, zoals codesloten en gedragsregulerende medicatie, waar geen toestemming voor was. Eind januari 2017 werd het toezicht opgeheven.

De inspectie vroeg Domus Magnus de verbeteringen in de hele organisatie door te voeren. Tijdens inspecties in de eerste maanden van dit jaar blijkt dat onvoldoende te zijn gebeurd. In de drie bezochte locaties van Domus Magnus, De Magistraat in Rotterdam, De Uylenburgh in Amsterdam en Villa Walgaerde in Hilversum, voldoet de zorg niet aan de normen. Cliëntendossiers zijn onvolledig, de informatie in dossiers wordt niet voldoende gebruikt en kennis over het omgaan met cliënten met ‘onbegrepen gedrag’ ontbreekt.

Domus Magnus schrijft op de website dat het de verbeteringen „zelf ook al nastreefde en in gang had gezet”. Ze zullen nu „versneld worden doorgevoerd”. Het bestuur heeft geprobeerd openbaarmaking van de berisping tegen te houden, omdat het verwacht dat die „onevenredige schade” zal toebrengen aan de instelling.