Kardinaal Eijk uit forse kritiek op paus Franciscus

Eijk vindt dat de paus weifelend optreedt in een conflict binnen de Duitse katholieke kerk. Een meerderheid van de bisschoppen wil dat daar ook protestanten de eucharistie kunnen ontvangen.

Kardinaal Eijk (rechts) samen met paus Franciscus.
Kardinaal Eijk (rechts) samen met paus Franciscus. Foto Ramon Mangold/ANP

Kardinaal Wim Eijk heeft maandag forse kritiek geuit op de paus. Eijk, het hoofd van de Katholieke Kerk in Nederland, laat op de Amerikaanse website National Catholic Register weten dat paus Franciscus onduidelijk advies heeft gegeven in een conflict tussen Duitse bisschoppen. Het optreden leidt volgens Eijk tot “afvalligheid”.

De kwestie in Duitsland draait om de vraag of ook protestanten die getrouwd zijn met katholiek de eucharistie mogen ontvangen. De eucharistie is naast de doop en het vormsel een sacrament. Een meerderheid van de Duitse bisschoppen is voorstander van het openen van de eucharistieviering voor protestanten. Zij ontvangen dan net als katholieken brood en wijn die het lichaam van Jezus Christus symboliseren.

Zeven Duitse bisschoppen waren tegen het besluit en schakelden het Vaticaan in. Paus Franciscus oordeelde dat de Duitse geestelijken nogmaals met elkaar in overleg moeten treden en met een unaniem antwoord moeten komen. Kardinaal Eijk noemt die uitkomst “volledig onduidelijk”. De kerkelijke leer is volgens hem eenduidig op dit punt: de eucharistie is voorbehouden aan katholieken. Slechts bij hoge uitzondering zouden orthodoxe christenen deze ook kunnen ontvangen.

Zegening homoseksuelen

“Alleen wie binnentreedt in de katholieke leer kan de eucharistie ontvangen”, stelt Eijk. “Door geen duidelijkheid te bieden ontstaat grote verwarring tussen gelovigen en komt de eenheid van de Kerk in gevaar.” Eijk vergelijkt de kwestie met het zegenen van homoseksuelen. “Dat is ook iets dat diametraal ingaat tegen de doctrine van de Kerk waarin staat dat het huwelijk alleen kan bestaan tussen een man en een vrouw.”