Zorginstelling Domus Magnus krijgt opnieuw berisping

In 2016 stond een locatie van Domus Magnus al onder verscherpt toezicht. Nu blijkt dat op andere locaties de verbeteringen niet zijn doorgevoerd.

Een bejaarde man in een verzorgingstehuis.
Een bejaarde man in een verzorgingstehuis. Foto Robin Utrecht/ANP

Zorginstelling Domus Magnus heeft een berisping gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd omdat verschillende locaties niet voldoen aan de kwaliteitsnormen voor ouderenzorg. Dat heeft de inspectie maandag bekendgemaakt. In 2016 stond een locatie van de zorginstelling zes maanden onder verscherpt toezicht. Nu blijkt dat de verbeteringen die daar toen zijn doorgevoerd niet op andere locaties hebben plaatsgevonden.

Domus Magnus heeft veertien locaties door heel Nederland. Alle vestigingen moeten binnen zes maanden een aantal verbeterpunten doorvoeren, anders volgen verdere sancties.

In juli 2016 stelde de inspectie de locatie Holland in Baarn onder verscherpt toezicht, omdat oproepmedewerkers geen toegang hadden tot dossiers van cliënten en de vestiging vrijheidsbeperkende maatregelen nam, zoals codesloten en gedragsregulerende medicatie, terwijl het daarvoor geen toestemming had. Eind januari 2017 werd het toezicht weer opgeheven omdat de zorg was verbeterd.

Drie inspecties

De inspectie vroeg wel aan Domus Magnus om de verbeteringen organisatiebreed door te voeren. Tijdens inspecties in de eerste maanden van dit jaar blijkt dat nu onvoldoende te zijn gebeurd. In de drie bezochte locaties van Domus Magnus, De Magistraat in Rotterdam, De Uylenburgh in Amsterdam en Villa Walgaerde in Hilversum, voldoet de zorg niet aan de normen: cliëntendossiers zijn onvolledig, de informatie in deze dossiers wordt niet voldoende gebruikt en kennis ontbreekt over het omgaan met cliënten met “onbegrepen gedrag”.

De tekortkomingen liggen volgens de inspectie in lijn met het verscherpte toezicht in Baarn een jaar eerder. Daarom concludeert de inspectie dat Domus Magnus daarvan onvoldoende heeft geleerd.

Berisping openbaar

Volgens de inspectie heeft Domus Magnus inmiddels aangegeven zicht te hebben op de problematiek en de urgentie ervan te beseffen. Toch is een berisping volgens de inspectie op zijn plaats, omdat zij “onvoldoende vertrouwen” heeft dat de verbeteringen anders worden doorgevoerd. Aan het einde van de verbeterperiode, op 24 oktober, moet Domus Magnus per locatie een verslag sturen.

Domus Magnus schrijft op zijn site dat het de verbeteringen “zelf ook al nastreefde en in gang had gezet”. Ze zullen nu “versneld worden doorgevoerd”.

Het bestuur van Domus Magnus heeft geprobeerd de openbaarmaking van de berisping tegen te houden, omdat ze denken dat die “onevenredige schade” zal toebrengen aan de instelling. Daar heeft de inspectie geen gehoor aan gegeven. Volgens haar is openbaarmaking “informatief van karakter”, zodat cliënten de beste keuze kunnen maken voor zorg. Ook zou het bijdragen aan een transparante overheid en zouden andere zorgaanbieders extra gemotiveerd worden de kwaliteitsnormen na te leven.