Brieven

Brieven 7/5/2018

Haatimams

Verscherp secularisme

De ophef omtrent de verspreiding van fundamentalisme in Nederlandse moskeeën, maakt dat ik een oproep wil doen aan ons kabinet en parlement: voer met spoed wetgeving in waarin voor onze rechtsstaat de scheiding tussen kerk en staat nader wordt ingevuld. Het gaat daarbij om elk fundamentalisme van welke religie dan ook. Deze wetgeving dient te bepalen dat religieuze organisaties en hun religieuze leiders hun uitspraken tot ingezetenen van Nederland uitsluitend hun religie mogen betreffen, zolang deze uitspraken voldoen aan onze Grondwet en aan internationale verdragen over mensenrechten. We moeten niet toestaan om met een persoonlijk beroep op de vrijheid van godsdienst publieke uitspraken te doen over de opzet van onze democratische samenleving met haar bijbehorende normen en waarden. Wij Nederlanders hebben gekozen dat onze samenleving wordt beheerst door de regels van de seculiere rechtstaat die van de hoogste orde is in onze samenleving, en niet door religieuze opvattingen. Want religieuze opvattingen zijn persoonlijk en privé, en hoeven niet aan rechtsregels te voldoen. Maar uitingen van maatschappelijke opvattingen dienen wel aan onze rechtsregels te voldoen. Kabinet en parlement, kom in actie.

Milieu

Kom van dat dak af

Karel Knip vergelijkt in NRC trein met vliegtuig (De TGV verstookt echt niet minder dan een Boeing (deel II), 27/4), en concludeert dat ze allebei even vervuilend zijn. Hij heeft een punt. Het probleem zit vooral in het aantal kilometers dat we reizen. Mijn Friese voorvader Doeke Hellema zag rond 1830 hoe langs zijn boerderij de straatweg van Leeuwarden naar Zwolle werd aangelegd. Elke boer in goede doen schafte enthousiast een rijtuig aan. De mobiliteit nam toe.

Nu stappen we voor een weekje zon of een congres hier of daar zo in het vliegtuig. Je bent er zo, ’t kost bijna niets. Zelfs twee oud-collega’s van me uit de duurzaamheidssector vliegen met gemak rond de wereld, ondanks hun kennis over het klimaat. Zo zitten we kennelijk in elkaar. Het vliegverkeer zal verder exploderen, ook al kennen we diep in ons hart de gevolgen.

Een plafond zoals afgesproken, waarom handhaven we dit niet? Schiphol voert een sterke lobby voor economisch gewin op korte termijn en heeft een snelweg boven ons hoofd gecreëerd. Overijssel en Gelderland schrikken zich rot door de geplande laagvliegroutes. Hun leefgebied en inkomsten uit recreatie worden geschaad.

Een plafond geeft zekerheid. Het geeft de ruimte aan waarbinnen mobiliteit moet plaatsvinden. Dan blijft Nederland een vakantieland waar nog plekken zijn waar je de stilte kunt horen.

Munitie opslagplaatsen

En kernbommen dan?

NRC bericht dat een fors aantal van de munitie opslagplaatsen in Nederland onveilig zijn (Munitieopslagplaatsen hadden jarenlang veiligheid niet op orde, 3/5). Hoe zit het met de opslag van de 22 Amerikaanse B61 kernbommen op vliegveld Volkel? Of zijn zij inmiddels teruggegaan naar de VS om hen klaar te maken voor de JSF vliegtuigen die Nederland heeft aangeschaft? De enige vliegtuigen die, is toegegeven, de vernieuwde Weapons of Mass Destruction kunnen dragen en afwerpen.

Is de aanwezigheid van deze kernwapens op Nederlandse bodem niet de allergrootste bron van onveiligheid?

atlas

De Grieken wisten beter

Een correctie in NRC op drie mei over een eerder bericht over Atlas, laat weten dat Atlas niet de wereldbol, maar het hemelgewelf torst. Bijgaande de uitleg: „In de Oudheid kende men de wereld nog niet zoals wij die kennen”.

Dit is nog steeds onjuist. De Grieken wisten allang dat de aarde een bol was. In de 3e eeuw voor Christus had Eratosthenes de omtrek al berekend.

Correcties/aanvullingen

Else Berg

In het artikel In 1980 verdwenen de planten (4/5, p. C3) stond vermeld dat schilderes Else Berg op 11 november 1942 werd vergast in Auschwitz. Dit moet zijn: 19 november 1942.