3.226 grote grazers gestorven in Oostvaardersplassen

Tussen december en april stierven uitzonderlijk veel grote grazers in de Oostvaardersplassen.

Foto: Olivier Middendorp

In de afgelopen maanden stierven in de Oostvaardersplassen 3.226 grote grazers, dat blijkt uit nieuwe cijfers van Staatsbosbeheer. Vorig jaar kwamen in dezelfde periode, 1 december tot 1 april, 813 dieren om het leven. De populatie edelherten, paarden en runderen in het natuurgebied is door de uitzonderlijke sterfte weer op het niveau van 2002.

De oorzaken van de sterfte waren kou en voedselgebrek, waardoor de helft van de populatie de winter niet overleefde. Bijna negentig procent van de zwakkere dieren werd afgeschoten door Staatsbosbeheer. Het leidde tot veel protest: actievoerders vonden het dierenleed onacceptabel. Staatsbosbeheer besloot tegen de adviezen van experts in alsnog om de dieren bij te voeren. Dat bijvoeren duurde tot 5 mei.

Afgelopen april stierven 312 dieren, waarvan 251 edelherten, 58 paarden en 3 Heckrunderen. In februari stierven nog 1.062 grote grazers. In maart kwamen 1.155 dieren om het leven.

Populatie reduceren

Een commissie onder leiding van Pieter van Geel adviseerde de provincie Flevoland eind april om in te grijpen in het natuurgebied, onder meer door het aantal dieren in het natuurgebied drastisch terug te brengen. De populatie, voor de winter geschat op 5.200, moet in de komende twee jaar teruggebracht worden naar 1.100 dieren. Er zouden nu nog 2.260 dieren in het gebied leven. In juni buigt de provincie zich over het advies van de commissie.

Lees hier meer over het advies van de commissie-Van Geel: Niet meer dan 1.500 grote grazers in Oostvaardersplassen.