Recensie

Recensie

Standaardwerk over Jodenvervolging

‘De Nederlandse paradox’, zo noemen historici de grootschalige en uiterst effectieve Jodenvervolging in Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Want van de Joodse Nederlanders werd vijfenzeventig procent vermoord, het hoogste percentage van alle West- en Noord-Europese landen, en dat terwijl er hier geen sprake was van een rabiaat antisemitistische traditie. De Duitse historica Katja Happe deed er uitgebreid onderzoek naar. Glashelder en toegankelijk analyseert ze hoe het mogelijk was dat een hele bevolkingsgroep werd weggehaald zonder dat de wereld ingreep.

Boek: geschiedenis
Katja Happe: Veel valse hoop. De Jodenvervolging in Nederland. 1940-1945. Atlas Contact. 528 blz.; 39,99 euro