Brieven

Brieven 5/5/2018

Kernwapens israël

Helemaal legaal

Volgens Anton van Hooff beschikt Israël „volkomen illegaal” over kernwapens (Brievenrubriek, 3/5). Dat klopt niet. Het land is geen partij bij het non-proliferatieverdrag en heeft daarom juridisch het recht om kernwapens te hebben. Hetzelfde geldt voor de kernwapenstaten India en Pakistan, die met Israël tot de vier landen behoren die dit verdrag nooit hebben ondertekend. Het vierde is Zuid-Soedan.

Noord-Korea heeft het verdrag wel ondertekend, maar heeft zich hieruit teruggetrokken in 2003. Dat is niet illegaal; het verdrag geeft landen deze mogelijkheid. Volkenrechtelijk gezien mag Noord-Korea dan ook over kernwapens beschikken. De sancties die de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Noord-Korea heeft opgelegd, zijn bedoeld als straf voor het testen van nucleaire explosieven en ballistische raketten, maar richten zich juridisch gesproken niet tegen het kernwapenbezit als zodanig.

Lawaaidemonstratie

Boven het recht?

Roger Meijerink verloor het kort geding en mocht geen lawaaidemonstratie houden en ook niet in de buurt van de Dam komen tijdens de dodenherdenking. Hij gaf aan toch te willen gaan omdat hij een aanklacht heeft tegen het kolonialisme en „wat een koloniaal instituut als de rechtbank daarvan vindt is niet interessant.” Meijerink plaatst zichzelf hier boven de wet, iets dat we terugvinden bij verschillende vormen van radicalisering en extremisme. Bij moslimradicalisering, bij rechtsradicalisering, en zeker ook bij linksradicalisering. Omdat het gaat om een

‘moreel gelijk hebben’, is er geen discussie meer mogelijk. Maling hebben aan de wet en aan de democratische rechtsstaat kan aldus een belangrijke stap tot extremistisch gewelddadig gedrag zijn.


Auteur Why People Radicalize

Hooikoorts

Eindelijk gehoord

Hooikoorts moet serieus worden genomen, dat is de strekking van het artikel Hooikoorts kost ons drie miljard euro per jaar (28/4). Als ervaringsdeskundige patiënt, kon ik mij tot nu toe slechts troosten met de beschrijving van deze kwaal door Stefan Zweig in diens herinneringen aan de Belgische dichter Emile Verhaeren, met wie hij bevriend was. Verhaerens „grote gevoeligheid voor pollen”, schreef Zweig, veranderde voor hem wat voor ons „een onbegrijpelijke, zoete dronkenschap van de zinnen” was, het voorjaar, „in een brandende fysieke kwelling”. „Zijn ogen begonnen te tranen, een loden ring omklemde zijn hoofd, hij werd in al zijn zintuigen gepijnigd. Geen middel hielp.” Werken kon hij niet. Het voorjaar was voor hem „de meest gehate periode van het jaar”. Nu hoor ik het ook eens van een ander, dank aan dokter Fokkens (Erinnerungen an Emile Verhaeren, 1917, eigen vertaling).

EU budgetten

Geld is broodnodig

De discussies (of gevechten) over het nieuwe EU budget zijn begonnen, Nederland heeft al aangegeven geen cent extra te willen betalen. Maar is die houding wel zo verstandig? Slechts een klein percentage van ons BNP gaat naar de EU, het merendeel gaat naar Den Haag. Wie wilt bezuinigen, kan beter naar dat laatste kijken. De angst dat er geld van het ‘ijverige Noorden naar het luie Zuiden’ van Europa gaat is begrijpelijk, maar mag niet ons zicht op grotere belangen blokkeren. Een aantal zaken kunnen we beter samen regelen dan alleen, zoals immigratie, buitenlandse politiek, defensie en bankentoezicht. Laten we wat we als land niet meer alleen kunnen, binnen EU verband behartigen en uitvoeren. Maar daar is wel geld voor nodig.

Homoherdenking

Het was erg genoeg

Briefschrijver David Barnouw (2/5) schrijft, in reactie op het interview over het Homomonument, dat slachtofferverhalen over homoseksuelen tijdens de Tweede Wereldoorlog onwaar zijn. Laten we, met hem, eerlijk zijn. We leggen als Pink Nieuw-West geen roze kransen op Plein ’40-’45, Meer en Vaart en Sierplein omdat er in Nederland homovervolging was. We leggen roze kransen omdat ook LHBTI-ers slachtoffer werden in de oorlog. Zij konden daar meestal niet voor uitkomen. Wij wel. Er was toen de ‘gewone’ vernedering en minachting. Bovendien zaten tussen de Joden, Sinti en Roma, en tussen de mannen en vrouwen van het verzet, ook homoseksuelen, van wie Willem Arondeus en Frieda Belinfante de bekendste zijn. En ook waren er de veroordeelde homoseksuelen die met een Duitse soldaat hadden geslapen. Ik zie geen reden om hen niet te herdenken.

Antisemitisme

Portie zelfhaat?

Twee dagen achtereen staat het woord ‘antisemitisme’ op de voorpagina van NRC (3/4, 4/4). Bedoeld worden negatieve sentimenten tegenover het Joodse volk. Maar waar een scooter een tweewieler is, hoeft een tweewieler geen scooter te zijn. Zo is een Jood een Semiet, een Semiet niet per se een Jood. Arabieren zijn ook Semieten. Ze wonen in Syrië, Irak, Noord-Afrika en natuurlijk het Arabisch schiereiland. De term antisemiet is bedacht in de 19e eeuw, in Europa, waar Arabieren indertijd weinig belangstelling kregen. Jood was een scheldwoord, antisemiet klonk neutraler, bijna wetenschappelijk. Zullen we antisemiet maar vervangen door anti-Jood? Wel zo duidelijk.

haatimams

PVV voor groen!

Op het verkiezingsprogramma van de PVV stond dat ze tegen windmolens waren. Nu duidelijk wordt dat elke getankte liter benzine als een boemerang terugkomt in moskeeën en haatimams, neem ik aan dat Wilders groot voorstander is geworden van elektrische auto’s die op eigen Nederlandse zonne- en windstroom rijden.

Correcties en aanvullingen

Handelsnamen

In de rubriek Economie en Recht (2/5, p. E4) over het conflict tussen Appcom en Addcom over te sterk gelijkende handelsnamen ontbrak in beide namen een tweede ‘m’. Correct is Appcomm en Addcomm.

Aluminiumprijs

In de rubriek Beursweek (28/4l, p. E5) staat dat de aluminiumprijs 2.275 dollar per miljard kilo bedraagt. Het is echter de prijs per duizend kilo.

Jeroen van der Veer

In Van der Veer bepleitte hoger loon voor topman Boskalis – maar die weigerde (27/4, p. 2) staat dat Jeroen van der Veer president-commissaris is van Boskalis. Dat is onjuist. Hij is commissaris.