Zorg

SVB: gemeenten verstrekken steeds minder pgb’s

Het aantal door gemeenten verstrekte persoonsgebonden budgetten (pgb’s) is de afgelopen jaren afgenomen. Nieuwe cijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) laten zien dat sinds 2015 bijna 13 procent minder pgb’s zijn vergeven aan hulpbehoevenden.

De daling is opvallend. Tot 2015 steeg het aantal pgb’s: dat jaar werden er 148.000 uitgegeven. Vorig jaar liep dit terug tot 123.941, al is dit wel een voorlopig cijfer. Of deze terugloop inhoudt dat er ook minder geld is uitgegeven aan de pgb’s is niet duidelijk. SVB heeft alleen cijfers verstrekt over de absolute aantallen. Over wat de daling veroorzaakt, doet de SVB geen uitspraken. In Trouw vermoedt de belangenvereniging voor pgb-houders dat het te maken heeft met hoe ingewikkeld het aanvragen van een pgb is geworden. Het zou hulpbehoevenden afschrikken. Ook de grootschalige fraude die de afgelopen jaren gepleegd is met het pgb heeft mogelijk bijgedragen aan de afname, doordat gemeenten terughoudender zijn geworden met het toekennen van pgb’s. Met het pgb kunnen hulpbehoevenden zelf zorg inkopen. Bij reguliere zorg huurt de gemeente een zorginstelling in die de verzorging regelt van de gehandicapte of oudere. Door het zelfstandige karakter van pgb’s kunnen gemeenten de ingekochte zorg minder goed controleren. Dat werkt fraude in de hand. (NRC)