Opinie

Vrij

Als de moderne mens vrij is, dan betekent het dat hij niet hoeft te werken. Hij is vrij om te doen wat hij wil. Daar gaat Bevrijdingsdag natuurlijk niet over. Bevrijdingsdag gaat over vrij zijn van onderdrukking.

In het Nederlands bestaat er geen onderscheid tussen ‘vrij om iets te doen’ en ‘bevrijd van iets’. In het Engels bestaat dat onderscheid wel. ‘Freedom’ betekent nét iets anders dan ‘liberty’. ‘Liberty’ heeft te maken met vrij zijn om dingen te doen, en ‘freedom’ gaat over niet onderdrukt worden. Dat geeft Engelstaligen de mogelijkheid zich heel exact uit te drukken.

Wij hebben echter de mogelijkheid om meer in het midden te laten, en dat is ook wat waard. Ik ben vrij! Het geeft bij ons meer een gevoel weer: ‘Vrij van’ én ‘vrij om’! We kunnen los met het begrip ‘vrijheid’ omgaan. We kunnen vrij hebben en vrij zijn. Parkeerplaatsen kunnen vrij zijn, maar volkeren ook. En dit heerlijke woord van onbezetheid, van niet-hoeven, van niet-gedwongen worden, dat gebruiken we zelfs voor sex. Vrijen! Het klinkt een beetje seventies, maar soit.

Parkeerplaatsen kunnen vrij zijn, maar volkeren ook

Een tijdje geleden hoorde ik een jongen in een streekbus aan een vriend vertellen dat zijn relatie uit was. ‘Zij’ had het uitgemaakt omdat het ‘te snel’ ging. Daar moesten de jongens samen om grinniken. Het was overigens niet eens een relatie geweest, vertelde de verlaten jongen, want dat had zij niet gewild. En hij had dat prima gevonden.

Ondanks dat het dus ‘niks’ was geweest, was het nu toch uit. Het enige vervelende aan deze episode was, aldus de jongen, dat ze het op een zondagavond had uitgemaakt. Waarom dit vervelender was dan een ander moment werd niet duidelijk. Misschien omdat de maandagochtend daar nog bleker van werd? „Nou ja,” vatte de jongen samen, „nu is het weer gewoon rukken en naar school gaan.” Hij klonk opgeruimd. Bevrijd.