Pril plan voor tolwegen in Amsterdam

Voorlopig is het nog niet zo ver, maar de gemeente Amsterdam speelt met het idee: tol heffen op autoritjes door het centrum. Dat zou een oplossing kunnen zijn voor de drukte in de grachtengordel en vijf omliggende buurten.

De gemeente concludeert dat naar aanleiding van een uitgebreid verkeersonderzoek. Met kentekencamera’s en gegevens van navigatiebedrijf TomTom bracht Amsterdam de verkeersstromen in de binnenstad in kaart. Wat bleek: bij sommige kruispunten staan wel zeven uur per dag lange files voor de stoplichten. Van al die wachtende auto’s moet circa de helft helemaal niet in het stadscentrum zijn.

Tolheffing is volgens het onderzoek de beste manier om het doorgaand verkeer te laten omrijden. In Londen heeft dat gewerkt: daar nam in 2003 de drukte met 15 procent af na invoering van een centrumtaks van 5 pond. In Amsterdam zou de tol bijvoorbeeld de vorm kunnen aannemen van een kilometerheffing. Concreter dan dat wordt het plan voorlopig echter nog niet.

Allereerst omdat tolheffing „een landelijke wetswijziging vereist”, staat in het onderzoek. Een proef behoort wel tot de mogelijkheden.

Maar zelfs zo’n test is op dit moment nauwelijks meer dan een idee, laat een woordvoerder van wethouder Pieter Litjens (verkeer en vervoer, VVD) weten. „Dit onderzoek is puur informatief.” Het huidige college heeft de resultaten ter kennisgeving aangenomen, zegt ze. „Het nieuwe college beslist wat er uiteindelijk mee gaat gebeuren.”

De coalitieonderhandelingen worden nu gevoerd door D66, PvdA, SP en GroenLinks. Die partijen zijn allemaal voorstander van een autoluwe binnenstad.