Brieven

Brieven

De zorgkosten zijn te hoog, zo berichtten verschillende artikelen in NRC. Het is goed dat gezondheidszorg voor eenieder bereikbaar is, dat het niet uitmaakt of je arm of rijk bent als je iets mankeert, maar door de kosten met zijn allen te delen ontstaat overgebruik. Om dit tegen te gaan, is ooit het eigen risico ingevoerd, maar deze maatregel is niet genoeg. Immers valt huisartsenzorg hier niet onder, en wordt het eigen risico door vrijwel iedere specialistische behandeling overschreden. Dus is het voor zowel arts als patiënt onzinnig om na te denken over de kosten van diagnostiek, ziekenhuisopname, operatie, en medicatie.

Soms kan een vergelijking helpen scherp te zien. We zouden toch ook geen collectieve autoverzekering nemen waar iedereen na een bepaald bedrag dat jaar alles gratis mag repareren? Hup, nieuwe banden, uitlaat vervangen, doe ook maar een nieuwe accu, en zie ik een krasje op de motor?

Laat de patiënt meebetalen voor alle zorg, naar draagkracht. De rest gaat uit collectieve middelen. Zorgverzekeraars kunnen direct inzichtelijk maken wat de kosten van een behandeling zijn. Gemeten wordt ook hoe patiënten de kwaliteit ervaren. Het gevolg: patiënten en behandelaars zijn meer gespitst op zowel kosten als het effect van zorg.