Brieven

Brieven 3/5/2018

Kernwapens Iran

Pot en ketel

Het is het toppunt van onbeschaamdheid dat de Israëlische premier Netanyahu Iran ervan beschuldigt ondanks de internationale overeenkomst toch aan de ontwikkeling van kernwapens te werken (NRC, 30 april).

Israël is het land dat vanaf 1967 volkomen illegaal over gebruiksklare atoomwapens beschikt, misschien wel honderden. Hier is het spreekwoord van de pot en de ketel van toepassing.

Financiering moskeeën

Blindstaren op salafisme

De politiek maakt zich terecht zorgen over de invloed van het salafisme binnen moskeeën zoals de As Soennah moskee in Den Haag (NRC, 24 april), waardoor religieus extremisme voet aan de grond krijgt.

We moeten ons echter niet blindstaren op de salafistische stroming. Onderscheidingen zoals salafisme, politieke islam (islamisme) of jihadisme wekken de indruk dat de invloed van de ‘gewone’ islam veel onschuldiger is.

Met die begrijpelijke kunstgrepen koesteren westerlingen de ijdele hoop dat we met een kleine minderheid binnen een vreedzame islam te maken hebben. De ‘gewone’ islam is ook een potentieel gevaar omdat het, net als salafisme, een beroep doet op premoderne theocratische voorschriften uit koran, hadith en sharia die niet inpasbaar zijn binnen moderne Europese liberaal-democratische staten.

Advertenties vliegreizen

Beter milieu begint bij...

NRC doet prima verslag van milieuzaken. Ongetwijfeld is de redactie ervan doordrongen dat de samenleving een andere koers moet varen als ze de klimaatdoelen wil halen. Eenieder draagt daarin verantwoordelijkheid. Het verbaast mij daarom bijzonder dat NRC ondanks dat milieubewustzijn advertenties blijft plaatsen voor vervuilende cruises en budgetvliegreizen binnen Europa. Natuurlijk kan de krant het geld van deze adverteerders goed gebruiken, maar je kunt ook denken: als wij tegen discriminerende advertenties zijn, dan toch zeker ook tegen milieuvernietigende advertenties?

1968

Ik wist dat ik fout zat

In De hemelbestormers van ’68 zijn nu het establishment (NRC, 1/5) citeert correspondent Peter Vermaas de Franse essayist Éric Zemmour. De seksuele bevrijding, democratisering en gelijke rechten die de beweging van 1968 bracht, is voor Zemmour de kiem van „de grote ontbinding van westerse samenlevingen”. Zo gingen traditionele (familie)waarden eraan en verschrompelde het overheidsgezag. Deze uitspraak sluit aan bij wat ik ruim 45 jaar geleden, op 20 mei 1972, met een kroontjespen in mijn dagboek schreef: „Ik begin meer en meer in te zien, alsof ik een waarnemer van mezelf ben, dat ik niet pas in deze tijd en een voortdurende, knagende heimwee heb naar wat ik aanwezig achter mij weet. Het verleden drukt en inspireert. Het geeft me de moed verder te gaan (...) Ik werk mee aan de vernietiging van waarden en menselijk zelfrespect, aan de omverwerping van een beschaving, waaruit ik iedere dag zelf de kracht, de inspiratie en de levenslust put. Ik leg bewust een bron droog, waaraan ik mijzelf laaf. Ik verwoest mijn eigen wortels, en val de wereld die ik bewonder en respecteer op egoïstische en lafhartige wijze aan in de rug. Ik kies bewust voor de systematische aftakeling, om redenen van winstbejag en persoonlijk voordeel, en zal ooit hiervoor ter verantwoording worden geroepen.” Ik was toen 27 jaar en de uitgever van het ‘revolutionaire’ tijdschrift Candy, opgericht in 1968.

Correcties/aanvullingen

Atlas

In het bijschrift bij het portret van de koninklijke familie (Voorpagina, 27/4) staat dat Atlas de wereld torst. Hij torst het hemelgewelf. In de Oudheid kende men de wereld nog niet zoals wij die kennen.

Stroomstoring

In Stroomdipje van niets legt Schiphol plat (1 mei, pagina E4) stond dat de spanning op de ondergrondse kabels 15.000 volt is. Dit moet zijn: 150.000 volt.