Opinie

Wrede dingen met mensen

Heel vervelend, die manipulaties met persoonlijke data door Facebook. Toch zijn er primitievere schendingen van de privacy mogelijk die veel harder aankomen en ook nog lang zullen na-ijlen. Ik kwam er onlangs mee in aanraking door een mail die mij werd gestuurd.

De mail blijkt achteraf afkomstig van een anonieme persoon die stiekem de naam van iemand anders had aangenomen. Die naam moet ik uiteraard om privacyredenen afschermen, ik zal de gedupeerde meneer X noemen. Deze meneer X, wiens naam ook in het mailadres stond, zou mij het volgende hebben geschreven.

„Bid voor mij tot God, AUB. Ik doe slechte seksuele dingen met jongens. Ik ben ziek. Ik heb hulp nodig.”

Daaronder volgde, inclusief fouten, een uitgebreidere Engelse tekst.

Please pray for me? I am sending this to a lot of Churches in Rome, closer to God. Please if I make mistake excues English not my first language. [Hierna volgt plaatsnaam van meneer X en de naam van zijn bedrijf; F.A.] I have a problem big. I pedophile I liking young boys for sex. I cannot help I pray with God for help but urges are strong. I am drunk, make pain go away. My wife leave as I like sex with young boys. I even absused my own children, I cannot help it. Pray for my soul, I do not want rotting in fire in hell.”

Onder beide teksten stonden de volledige naam van meneer X, de naam van zijn bedrijf en zijn adres en telefoonnummer vermeld.

Hoewel ik als columnist wel wat gewend was op het gebied van bizarre mails en brieven, had ik nog nooit zoiets onder ogen gekregen. Het was zonneklaar dat het om een nepbekentenis moest gaan. Maar van wie, en wist die arme meneer X hoe laaghartig hij belasterd werd door deze anonymus? Als hij het niet wist, werd het tijd dat hij op de hoogte werd gebracht – dan kon hij eventueel tegenmaatregelen nemen.

Ik besloot hem te benaderen. Het telefoonnummer bleek te kloppen. Hij nam meteen op, noemde zijn naam en luisterde aandachtig naar mij. Daarna vertelde hij me dat hij op deze manier al veel langer verdacht gemaakt werd door een oud-werknemer, die vond dat hij nog geld van hem tegoed had. Teksten als deze waren zelfs naar de Tweede Kamer en de minister-president gestuurd. De politie was ingelicht en had de zaak in onderzoek. Meneer X vroeg me de mail naar hem door te sturen.

Hij had tamelijk rustig geklonken, maar toch moest hij al geruime tijd het gevoel hebben dat hij in de hel was beland. Dat was ook letterlijk de bedoeling van zijn belager, die in zijn tekst niet toevallig al van een hel spreekt.

Meneer X was het slachtoffer van identiteitsfraude, zoals hij het ook zelf noemde. Iemand gebruikt op een slinkse manier de identiteit van iemand anders, in dit geval om die ander te belasteren. De Telegraaf meldde onlangs een andere variant van deze fraude. Een hacker had telefoonnummers gestolen uit de contactenlijst van tv-presentatrice Sophie Hilbrand en vervolgens de betrokken mensen zogenaamd namens haar benaderd.

De belager van meneer X verdient per mail een krachtige reactie. Misschien kunnen we er een standaardreactie van maken. „Wij bidden niet voor jou tot God. Jij doet wrede dingen met mensen. Jij bent slecht. Jij mag blij zijn als iemand jou nog hulp wil bieden.”